1. Domov
  2. Značky
  3. Air Wick
  4. AIR WICK Aroma náhradný olej do difuzéra Morský vánok 20 ml

AIR WICK Aroma náhradný olej do difuzéra Morský vánok 20 ml

AIR WICK Aroma náhradný olej do difuzéra Morský vánok 20 ml

AIR WICK Aroma náhradný olej do difuzéra s vôňou morského vánku. Obsahuje prírodné éterické oleje, ktoré sa vo vzduchu premenia na príjemne jemnú vôňu. Použitie: Po uvedení difuzéra do prevádzky…

10.20 

5 na sklade

AIR WICK Aroma náhradný olej do difuzéra s vôňou morského vánku. Obsahuje prírodné éterické oleje, ktoré sa vo vzduchu premenia na príjemne jemnú vôňu.

Použitie:

Po uvedení difuzéra do prevádzky rozvonia osviežovač vzduchu vašu domácnosť až na osem hodín, v stand-by-moduse následne na ďalších 16 hodín, kedy začne opäť postupne uvoľňovať príjemne jemnú vôňu. Ak si prajete zmeniť čas pre zapnutie difuzéra, posuňte regulátor do polohy „OFF“, nastavte želaný štart uvoľňovania vône a opäť presuňte regulátor do polohy „ON“ . Okrem toho má difuzér pri stupne nastavenia intenzity (10, 12 a 17 minút).

Zloženie:

Obsahuje uhľovodíky, C12-C16, izoalkány, cyklické, <2% aromatických uhľovodíkov, C11-C13, izoalkány, <2% aromatických. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Obsahuje 4-terc-butylcyklohexyl acetát, 3-p-kumenyl-2-metylpropiónaldehyd, linalool, d-limonén. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Upozornenie:

Pred použitím difuzéra si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny, ktoré následne dodržujte. Pred tým, ako vložíte do difuzéra flakón s náhradnou vôňou, zapnite časovač. Otvorený flakón neskladujte mimo difuzéra. Nenechávajte bez povšimnutia. Prázdny flakón zlikvidujte bezpečne a v dostatočnej vzdialenosti od detí. Používajte podľa pokynov len v dobre vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Neprehĺtať. Osoby citlivo reagujúce na vonné látky by mali produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône v miestnostiach nie sú náhrada za dobrú hygienu domácností. Vhodné len do difuzéra Air Wick Aroma Olej.
NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje uhľovodíky, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; uhľovodíky, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics. Pri prehltnutí a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. PRI PREHLTNUTÍ: okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte pod uzáverom. Obsah/flakón zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Krajina pôvodu: Rakúsko

Súvisiace produkty