1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Elektrické
  5. AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Citrus 24 ml

AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Citrus 24 ml

AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Citrus 24 ml

AirWick osviežovač – Citrus – 24 ml Air Wick Freshmatic Compact – Náplň pre automatické osviežovače vzduchuFreshmatic Compact náplň používať výlučne len s originálnym prístrojom Freshmatic Compact.Vôňa: Citrus2600 streknutíCitrus: Podmanivá…

5.90 

Nie je na sklade

AirWick osviežovač – Citrus – 24 ml

Air Wick Freshmatic Compact – Náplň pre automatické osviežovače vzduchu
Freshmatic Compact náplň používať výlučne len s originálnym prístrojom Freshmatic Compact.
Vôňa: Citrus
2600 streknutí
Citrus: Podmanivá vôňa vyberaných citrusových plodov, ktoré sa snúbia s arómou éterických olejov

NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od tváre a ďalších osôb.
Náplň vkladajte podľa obrázku.

Extrémne horľavý aerosól. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Osoby trpiace na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne. POZOR: prečítajte si pozorne návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Nebezpečenstvo šmyku na pevných hladkých povrchoch. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc, uchovajte balenie alebo etiketu. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Nevdychujte aerosóly. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám väčším ako 50°C. Neskladujte v blízkosti ohňa, tepelných zdrojov či elektrických zariadení. Extrémne teploty môže vzniknúť v autách, taktiež v blízkostí pecí a otvoreného ohňa. Neprepichujte a nespaľujte ani po použití. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami. PRI KONTAKTE S OČAMI: Vyplachujte pár minút s vodou. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, ich odstráňte z oka. Ďalej vyplachujte. Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom.
Nebezpečné!

Účinné látky: Hexasalicilát, butylfenylmetylpropional, dl-limonene.
Môže vyvolať alergické reakcie.

Súvisiace produkty