1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Elektrické
  5. AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Peruánske kvety Ánd 24 ml

AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Peruánske kvety Ánd 24 ml

AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Peruánske kvety Ánd 24 ml

Potešte svoje zmysly vôňou peruánskych andských kvetov s malinami. Držte zariadenie ďalej od tváre a iných osôb a vložte náplň podľa obrázka. Zloženie: alfa-amylcinnamaldehydy, di-citronellol, butylfenyl, metylpropión, 2,4-dimetyl-3-cyklohexén-1-karboxaldehydy, alfa-izometylionóny, 2-metyl-3-…
6.90 

Nie je na sklade

Potešte svoje zmysly vôňou peruánskych andských kvetov s malinami.

Držte zariadenie ďalej od tváre a iných osôb a vložte náplň podľa obrázka.

Zloženie: alfa-amylcinnamaldehydy, di-citronellol, butylfenyl, metylpropión, 2,4-dimetyl-3-cyklohexén-1-karboxaldehydy, alfa-izometylionóny, 2-metyl-3- (pizopropylfenyl) propiónaldehyd, linalool. Môže vyvolať alergické reakcie.

Upozornenie: Vysoko horľavý aerosól. Vône nie sú náhradou správnej hygieny domácnosti. Osoby citlivé na vonné látky, by mali používať výrobok opatrne.
POZOR: Pred použitím si dôkladne prečítajte pokyny na použitie. Používajte len na stanovený účel. Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zvierat. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a majte k dispozícii obal alebo príbalový leták výrobku. Úmyselné zneužitie a nadmerná inhalácia môže byť škodlivá až smrteľná. Používajte len v dobre vetrateľných priestoroch. Aerosól nevdychujte. Nádoba je pod tlakom: pri prehriatí môže prasknúť. Chráňte pred slnečným žiarením.

Nestriekajte v blízkosti elektrického ohňa, zdrojov tepla alebo elektrických spotrebičov v prevádzke. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 ° C. Neprepichujte ani nespaľujte nádobu, a to ani po spotrebovaní obsahu nádoby. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. V prípade potreby lekárskej pomoci majte k dispozícii obal alebo príbalový leták výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami.
PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút vyplachujte vodou, vyberte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.

Súvisiace produkty