1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Elektrické
  5. AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Satén a ľalia 24 ml

AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Satén a ľalia 24 ml

AIR WICK Freshmatic Compact náplň do osviežovača vzduchu Satén a ľalia 24 ml

AirWick osviežovač – Satén a Ľalia – 24 ml Air Wick Freshmatic Compact – Náplň pre automatické osviežovače vzduchuFreshmatic Compact náplň používať výlučne len s originálnym prístrojom Freshmatic Compact.Vôňa: Satén…

5.90 

Nie je na sklade

AirWick osviežovač – Satén a Ľalia – 24 ml

Air Wick Freshmatic Compact – Náplň pre automatické osviežovače vzduchu
Freshmatic Compact náplň používať výlučne len s originálnym prístrojom Freshmatic Compact.
Vôňa: Satén & Ľalia
2600 streknutí
Zachytáva arómu Bourbon-vanilky ktorá sa snúbi s jemnou vôňou ľalie a kvetov ruže

NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od tváre a ďalších osôb.
Náplň vkladajte podľa obrázku.

Extrémne horľavý aerosól. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Osoby trpiace na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne. POZOR: prečítajte si pozorne návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Nebezpečenstvo šmyku na pevných hladkých povrchoch. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc, uchovajte balenie alebo etiketu. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Nevdychujte aerosóly. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám väčším ako 50°C. Neskladujte v blízkosti ohňa, tepelných zdrojov či elektrických zariadení. Extrémne teploty môže vzniknúť v autách, taktiež v blízkostí pecí a otvoreného ohňa. Neprepichujte a nespaľujte ani po použití. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami. PRI KONTAKTE S OČAMI: Vyplachujte pár minút s vodou. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, ich odstráňte z oka. Ďalej vyplachujte. Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom.
Nebezpečné!

Účinné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8,-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, alfa-hexylcinnamaldehyd, butylfenylmetylpropional, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/citral/?cur=1">citral, benzylsalicilát, d-limonene a getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1">linalool.
Môže vyvolať alergické reakcie.

Súvisiace produkty