1. Domov
 2. Domácnosť
 3. Osviežovače
 4. Sprejové
 5. AIR WICK Freshmatic Max náplň do osviežovača vzduchu Vanilka z Madagaskaru, ebenové drevo 250 ml

AIR WICK Freshmatic Max náplň do osviežovača vzduchu Vanilka z Madagaskaru, ebenové drevo 250 ml

AIR WICK Freshmatic Max náplň do osviežovača vzduchu Vanilka z Madagaskaru, ebenové drevo 250 ml

Náhradná náplň do automatického osviežovača vzduchu s vôňou vanilky z Madagaskaru & ebenového dreva. Použitie : Pred nasadením náhradnej náplne sa uistite, že je zariadenie Freshmatic odpojené od elektrického prúdu.…
8.20 

Nie je na sklade

Náhradná náplň do automatického osviežovača vzduchu s vôňou vanilky z Madagaskaru & ebenového dreva.

Použitie :

 • Pred nasadením náhradnej náplne sa uistite, že je zariadenie Freshmatic odpojené od elektrického prúdu.
 • Pred zapnutím udržiavajte zariadenie vzdialené od tváre.
 • Po zapnutí uvoľní prístroj po 15 sekundách prvú dávku vône.
 • Z bezpečnostných dôvodov dodržiavajte návod na použitie.
 • Nestriekajte na potraviny, oblečenie alebo povrchy.
 • Pri kontakte s povrchmi okamžite utrite mokrou handrou.

Upozornenie :

 • Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Uchovávajte mimo dosahu zvierat.
 • Osoby, ktoré citlivo reagujú na vonné látky, by mali tento produkt používajte opatrne.
 • Osviežovače miestností neslúžia ako náhrada riadnej hygieny.
 • Používajte len v dobre vetraných miestnostiach.
 • Extrémne vznietlivý aerosól.
 • V prípade potreby lekárskej rady predložte balenie alebo etiketu výrobku.
 • Uchovávajte mimo horúcich povrchov, rádií, otvoreného ohňa a iných zápalných zdrojov. Nefajčite.
 • Nestriekajte proti otvorenému ohňu.
 • Nádoba je pod tlakom, pri ohriatí môže prasknúť.
 • Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C.
 • Neprepichujte a nepodpaľujte a to ani po použití.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. Používajte výlučne na určený účel.
 • Nevdychujte aerosól. Zneužitie prostredníctvom úmyselnej koncentrácie a inhalácie výrobku môže byť zdraviu škodlivé alebo smrteľné.
 • Nestriekajte v blízkosti elektrického výboja, tepelných vĺn alebo elektrických zariadení uvedených do prevádzky.
 • Extrémne teploty sa môžu vyskytovať v blízkosti krbov alebo v autách.
 • Pri prehltnutí vyhľadajte lekársku pomoc a predložte balenie alebo etiketu.

Súvisiace produkty