1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. AIR WICK Freshmatic Max osviežovač s dávkovačom Letné potešenie 250 ml

AIR WICK Freshmatic Max osviežovač s dávkovačom Letné potešenie 250 ml

AIR WICK Freshmatic Max osviežovač s dávkovačom Letné potešenie 250 ml

Freshmatic Max: Automatický osviežovač vzduchuBalenie obsahuje: Prístroj a vonnú náplň + 2ks AA batérieVôňa: Letné pokušenie – Biele kvety, melón, vanilkaOživte vo vašej pamäti spomienky na dni plné slnka. Kombinácia…

11.60 

Nie je na sklade

Freshmatic Max: Automatický osviežovač vzduchu
Balenie obsahuje: Prístroj a vonnú náplň + 2ks AA batérie
Vôňa: Letné pokušenie Biele kvety, melón, vanilka
Oživte vo vašej pamäti spomienky na dni plné slnka. Kombinácia vône čerstvých kvetov,
šťavnatého melóna a decentnej vanilky prinesie do vášho domova opäť letné potešenie.
Až 60 dní zážitku z vône: prístroj teraz spolu s kvetinovým dekorom vydrží až 60 dní na najnižšom stupni intenzity

NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od tváre a ďalších osôb.
Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. POZOR: dôkladne si prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny a dodržujte ich. Používajte podľa návodu. Aerosól nevdychujte. NÁVOD NA POUŽITIE: pred vložením aerosólu do difuzéra sa presvedčte, či je difuzér vypnutý. Majte difuzér nasmerovaný smerom od vašej tváre po celú dobu používania. Po zapnutí difuzéra dôjde po 15 sekundách k automatickému uvoľneniu vône. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, tepelných zdrojov či elektrických zariadení. Nefajčite. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Extrémne teploty môže vzniknúť v autách, taktiež v blízkostí pecí a otvoreného ohňa. PRI KONTAKTE S OČAMI: Vyplachujte pár minút s vodou. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, ich odstráňte z oka. Ďalej vyplachujte. Nestriekajte na potraviny, tkaniny, plochy. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Nestriekajte na elektrické kachle,, zdroje tepla a elektrické zariadenia.

Návod na použitie

  1. Pred spustení prístroja si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné upozornenie. Skontrolujte či je difuzér vypnutý a to tak, že regulátor vône na zadnej strane prístroja bude v pozícii celkom naľavo. Difuzér otvoríte stlačením páčky na zadnej strane a odklopením jeho dvoch častí. Vložte 2 batérie AA/LR6. Dbajte na polaritu batérií. (+) (-).
  2. Pred vložením náplne do difuzéra sa uistite, že červená páčka vo vnútri prístroja bude natočená smerom nahor.
  3. Difuzér zatvorte. Udržujte v bezpečnej vzdialenosti od Vašej tváre a nastavte pomocou regulátora na zadnej strane difuzéra intenzitu vône (najnižší stupeň: 32minút, stredný stupeň: 28 Minút, najvyšší stupeň: 10 minút. Vôňa sa uvoľní prvýkrát 15 sekúnd po zapnutí difuzéra. V prípade, že sa tak nestane skontrolujte vloženie batérií a správne nasmerovanie červenej páčky vo vnútri difuzéra smerom nahor.
  4. Udržujte v bezpečnej vzdialenosti od Vašej tváre . Určte miesto na umiestnenie difuzéra – minimálne do výšky 2 metrov od podlahy.
  5. Ako náhle sa náplň minie, vôňa sa prestane uvoľňovať. Difuzér vypnite, vyberte prázdnu náplň a vložte novú Air Wick náplň.

Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím si prosím POZORNE prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Skontrolujte či je difuzér vypnutý a to tak, že regulátor vône na zadnej strane prístroja bude v pozícii celkom naľavo. Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od tváre. Umiestnite minimálne do výšky 2 metrov od podlahy. Nevkladajte do difuzéra prsty ani žiadne iné objekty. Difuzér neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa, elektroniky (napr.TV), nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplotám vyšším ako 50 °C. V niektorým uzatvorených priestoroch, ako napr. zimné záhrady, môžu vznikať vysoké teploty. V prípade vašej neprítomnosti viac ako týždeň vždy difuzér vypnite. (regulátor vône otočte na doraz naľavo). Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Osoby citlivé na parfumy a vonné látky by mali tento produkt používať opatrne. Osviežovače vzduchu nie sú náhradou správnej hygieny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

POZOR: Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny na náplni. Používajte výlučne na vyhradené účely. Produkt obsahuje batérie. Používajte len alkalické batérie. Nikdy nepoužívajte použité batérie súčasne s novými, nepoužívajte batérie rôznych druhov a značiek. Dbajte na polaritu batérií (+), (-). Zabráňte kontaktu s vodou, ohňom a vysokými teplotami. Kontakty batérií neskratujte. Po vybití ich odstráňte z difuzéra. V prípade, že difúzer nebude dlhšiu dobu v prevádzke, batérie vyberte. Batérie obsahujú: 0 % Hg/ 0 % Cd/ 0 % Pb.

ODSTRÁNENIE: vybité batérie z difuzéra vyberte a odstraňujte podľa nariadení (odvoz na zberné miesta). Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: po zahriatí možnosť roztrhnutia. V prípade potreby lekárskej rady si uchovajte pôvodné balenie alebo etiketu produktu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, tepelných zdrojov či elektrických zariadení. Nefajčite. Neprepichujte, nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla. Chráňte pre priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. PRI KONTAKTE S OČAMI: Pár minút vyplachujte vodou. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, odstráňte ich z oka. Ďalej vyplachujte.

Ďalšie informácie o obsahu nájdete na: www.rbeuroinfo.com

Účinné látky: d-limonene, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/citral/?cur=1&&force_sid=uibd9lhgfe680srk4u3b9u0ri2">citral, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1&&force_sid=uibd9lhgfe680srk4u3b9u0ri2">linalool.
Môže vyvolať alergické reakcie.

Súvisiace produkty