Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jarná sviežosť 250 ml

Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jarná sviežosť 250 ml

Popis Air Wick osviežovač vzduchu: Vďaka inovatívnemu zloženiu sprej nezanecháva žiadne nepríjemné mokré usadeniny – pre jedinečnú jednoduchosť použitia. Vyberte si medzi 3 rôznymi intervalmi 10, 28 a 32 minút.…

8.00 

12 na sklade

Popis Air Wick osviežovač vzduchu:

Vďaka inovatívnemu zloženiu sprej nezanecháva žiadne nepríjemné mokré usadeniny – pre jedinečnú jednoduchosť použitia. Vyberte si medzi 3 rôznymi intervalmi 10, 28 a 32 minút.

Použitie:

 • Pred vložením nádoby na plnenie aerosólom sa uistite, že je vaše zariadenie Freshmatic vypnuté.
 • Pri zapnutí držte zariadenie od tváre.
 • Ihneď po zapnutí prístroj automaticky vydá prvý postrek po 15 sekundách.
 • Z bezpečnostných dôvodov postupujte podľa pokynov priložených k vášmu zariadeniu Freshmatic.
 • Nevdychujte aerosól.
 • Úmyselné zneužívanie prostredníctvom zámernej koncentrácie a vdýchnutia môže byť škodlivé alebo smrteľné.
 • Používajte iba na určený účel.

Zloženie:

Obsahuje: Hexyl Cinnamal, Tetrametyl Acetyloctahydronaphthalenes.

Upozornenie:

 • Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny a uložte ich na bezpečnom mieste .
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Uchovávajte mimo dosahu zvierat.
 • Ľudí ,ktorí sú citliví na vône, by mali používať tento výrobok opatrne.
 • Vône do miestností nenahradia dobrú hygienu domácnosti.
 • Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
 • Z bezpečnostných dôvodov postupujte podľa pokynov priložených k vášmu zariadeniu Freshmatic.
 • Nestriekajte na jedlo, odev alebo povrchy.
 • Ak príde do styku s povrchmi, ihneď ho utrite vlhkou handričkou.
 • Extrémne horľavý aerosól.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si nádobu alebo štítok.
 • Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
 • Nefajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zápalný zdroj.
 • Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže prasknúť.
 • Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
 • Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
 • Pri kontakte s očami: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou.
 • Ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky.Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Používajte iba v súlade s určeným účelom.
 • Nevdychujte aerosól.
 • Úmyselné zneužívanie úmyselnou koncentráciou a vdýchnutie môže byť škodlivé alebo smrteľné.
 • Nestriekajte do blízkosti elektrického ohňa, zdrojov tepla alebo obsluhujúcich elektrických zariadení.
 • Extrémne teploty môžu nastať napríklad v automobiloch a v blízkosti sporákov a krbov.
 • V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie.
 • Vyhnite sa kontaktu s očami.

Súvisiace produkty

Zľava