Air Wick Freshmatic Pure osviežovač vzduchu s dávkovačom Jemná bavlna 250 ml

Air Wick Freshmatic Pure osviežovač vzduchu s dávkovačom Jemná bavlna 250 ml

Popis Air Wick Freshmatic Pure osviežovač: Jednoduché použitie – jednoducho vložte náplň Air Wick do vášho prístroja Freshmatic a batériové zariadenie vydáva čerstvé, ľahké vône v zadanom časovom intervale. Vyberte…
Katalógové číslo: 02328

12.03 

2 na sklade

Popis Air Wick Freshmatic Pure osviežovač:

Jednoduché použitie – jednoducho vložte náplň Air Wick do vášho prístroja Freshmatic a batériové zariadenie vydáva čerstvé, ľahké vône v zadanom časovom intervale. Vyberte si medzi 3 rôznymi intervalmi 9, 18 a 36 minút. Air Wick Freshmatic Max neutralizuje nepríjemné pachy a ponúka vám príjemný zážitok z vône až 70 * dní.

Použitie:

Na otvorenie alebo zatvorenie zariadenia použite systém Twist&Lock. Pred vložením náplne sa uistite, že je posúvač intenzity pod horným uzáverom nastavený na 0. Potom vložte náplň. Zatvorte zariadenie. Nasmerujte ho preč od tváre a zvoľte intenzitu vône pomocou kolieska intenzity na vrchu. Zapnuté zariadenie vypustí prvý sprej po cca 15 sekundách. Nasmerujte zariadenie smerom od svojej tváre a umiestnite ho na miesto, ktoré si vyberiete. Uistite sa, že je zariadenie vzdialené aspoň 2 m od podlahy. Pred výmenou náplne zariadenie vypnite. Vymeňte prázdnu náplň za novú náplň Air Wick, ako je popísané vyššie.

Zloženie:

Butylfenylmetylpropión, citral, limonén, linalool. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Upozornenie:

""

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: môže sa pri zahriatí roztrhnúť. MUSÍ BYŤ Z RÚK DETÍ. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo štítok. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť. Ani po použití neprepichujte ani nespaľujte. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Pred použitím si pozorne prečítajte informácie o použití a bezpečnosti a uschovajte ich na bezpečnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov.

Ľudia, ktorí sú citliví na vôňu, by mali tento výrobok používať opatrne. Vône miestnosti nenahrádzajú správnu hygienu v domácnosti. Používajte iba na dobre vetraných miestach. NÁVOD NA POUŽITIE: Pred vložením nádoby na plnenie aerosólom sa uistite, že je vaše zariadenie Freshmatic vypnuté. Pri zapnutí držte zariadenie od tváre. Ihneď po zapnutí prístroj automaticky vydá prvý postrek po 15 sekundách. Z bezpečnostných dôvodov postupujte podľa pokynov priložených k vášmu zariadeniu Freshmatic. Nevdychujte aerosól. Úmyselné zneužívanie prostredníctvom zámernej koncentrácie a vdýchnutia môže byť škodlivé alebo smrteľné. Nestriekajte do blízkosti plameňov, zdrojov tepla alebo obsluhujúcich elektrických zariadení. Medzi extrémne teploty môžu patriť sa vyskytujú v automobiloch a v blízkosti kachlí a krbov. Nebezpečenstvo pošmyknutia na pevných povrchoch. Používajte iba na určený účel.

Súvisiace produkty

Zľava