Air Wick Life Scents olejová náplň do osviežovača vzduchu Piknik v jablkovom sade 19 ml

Air Wick Life Scents olejová náplň do osviežovača vzduchu Piknik v jablkovom sade 19 ml

Popis Air Wick olejová náplň do osviežovača: Doprajte si spomienky na idylický piknik medzi veľkými jabloňami s nebeskou vôňou ľahkého vánku, chrumkavých, sladkých jabĺk a čerstvo vypranej bielizne. Nová technológia…

6.90 

Nie je na sklade

Popis Air Wick olejová náplň do osviežovača:

Doprajte si spomienky na idylický piknik medzi veľkými jabloňami s nebeskou vôňou ľahkého vánku, chrumkavých, sladkých jabĺk a čerstvo vypranej bielizne. Nová technológia Air Wick Life Scents vďaka interakcii 3 vonných zložiek zaisťuje, že vône sú čo najrealistickejšie. Objavte úplne novú, inovatívnu vôňu s technológiou „Life Scents“ od spoločnosti Air Wick. Vône Air Wick Life Scents sú nepodobné ničomu, čo kedy v sektore domácich vôní existovalo.

Použitie:

1.Odskrutkujte uzáver náplne.
2.Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.
3.Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja, kým nebudete počuť cvaknutie.

Zloženie:

Citral, alfa-izometylionón, acetyl-cédrén, dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd (zmes izomérov), 2,4-dimetyl-3-cyklohexén-1-karboxaldehyd, 2-metyl-3- (p-izopropylfenyl) propionaldehyd, delta-1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-l-yl) -2-buten-1-ón, (E) -1- (2,6,6-trimetyl-2-cyklohexén) -1-yl) -2-butén-1-óny, metoxydicyklopentadiénkarboxaldehydy, alfa-metyl-1,3-benzodioxol-5-propiónaldehyd, izocyklocitral, linalool.

Upozornenie:

""

 • Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
 • Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
 • Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom.
 • Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe.
 • Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi.
 • Používajte iba v interiéri.
 • Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny.
 • Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky.
 • Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania.
 • Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja.
 • Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania.
 • Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
 • Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy.
 • Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick.
 • Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru.
 • Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku.
 • Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky.
 • Dbajte na vyššie uvedené pokyny.
 • Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
 • Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne.
 • Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.
 • Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.
 • PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
 • Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte.
 • Ďalej vyplachujte.
 • Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Môže spôsobiť podráždenie pokožky.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla.
 • Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty