1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Elektrické
  5. Air Wick Life Scents olejová náplň do osviežovača vzduchu Piknik v jablkovom sade 19 ml

Air Wick Life Scents olejová náplň do osviežovača vzduchu Piknik v jablkovom sade 19 ml

Air Wick Life Scents olejová náplň do osviežovača vzduchu Piknik v jablkovom sade 19 ml

Doprajte si spomienky na idylický piknik medzi veľkými jabloňami s nebeskou vôňou ľahkého vánku, chrumkavých, sladkých jabĺk a čerstvo vypranej bielizne. Nová technológia Air Wick Life Scents vďaka interakcii 3…
Katalógové číslo: 02321

6.90 

2 na sklade

  • Doprajte si spomienky na idylický piknik medzi veľkými jabloňami s nebeskou vôňou ľahkého vánku, chrumkavých, sladkých jabĺk a čerstvo vypranej bielizne.
  • Nová technológia Air Wick Life Scents vďaka interakcii 3 vonných zložiek zaisťuje, že vône sú čo najrealistickejšie.
  • Objavte úplne novú, inovatívnu vôňu s technológiou „Life Scents“ od spoločnosti Air Wick. Vône Air Wick Life Scents sú nepodobné ničomu, čo kedy v sektore domácich vôní existovalo.

NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1.Odskrutkujte uzáver náplne.
2.Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.
3.Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja, kým nebudete počuť cvaknutie.

Zloženie:

Citral, alfa-izometylionón, acetyl-cédrén, dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd (zmes izomérov), 2,4-dimetyl-3-cyklohexén-1-karboxaldehyd, 2-metyl-3- (p-izopropylfenyl) propionaldehyd, delta-1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-l-yl) -2-buten-1-ón, (E) -1- (2,6,6-trimetyl-2-cyklohexén) -1-yl) -2-butén-1-óny, metoxydicyklopentadiénkarboxaldehydy, alfa-metyl-1,3-benzodioxol-5-propiónaldehyd, izocyklocitral, linalool.

Upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom.
Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe.
Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. Používajte iba v interiéri. Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny. Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky. Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania. Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja. Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy. Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick. Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku. Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky. Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne.
Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.
Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.
PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc. Môže spôsobiť podráždenie pokožky.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty