1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Elektrické
  5. Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Anti tabak 19 ml

Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Anti tabak 19 ml

Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Anti tabak 19 ml

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača: Náhradná náplň antitabak 19 ml, dodáva hrejivú a stálu dlhotrvajúcu vôňu. Až 75 dní vôňa pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni…

6.90 

Nie je na sklade

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača:

Náhradná náplň antitabak 19 ml, dodáva hrejivú a stálu dlhotrvajúcu vôňu. Až 75 dní vôňa pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu, vôňa antitabaku, neutralizuje pach cigaretového dymu.

Použitie:

  1. Odskrutkujte uzáver náplne.
  2. Náhradnú náplň držte vo zvislej polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeka, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie.
  3. Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky.
  4. Pre zmenu intenzity uvoľňovania vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeka.
  5. Na výmenu náplne, odpojte strojček z elektrickej siete. Stlačte strojček v prednej časti a opatrne vytiahnite náplň smerom dole.

Zloženie:

Geraniol, Citral, Granyl acetate, Nerol, Cyclamen Aldehyde, Dimethyl Heptenal, Cinnamaldehyde, Methyl Carbonate.

Upozornenie:

""

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky. Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom. Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe. Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. Používajte iba v interiéri. Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny. Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky. Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania. Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja. Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy. Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick. Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku. Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky. Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu. PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty