Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Citrus 19 ml

Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Citrus 19 ml

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača: Náhradná náplň antitabak 19 ml, dodáva hrejivú a stálu dlhotrvajúcu vôňu. Až 120 dní vôňa pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni…

7.00 

Nie je na sklade

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača:

Náhradná náplň antitabak 19 ml, dodáva hrejivú a stálu dlhotrvajúcu vôňu. Až 120 dní vôňa pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu, vôňa Citrus, neutralizuje pach cigaretového dymu.

Použitie:

  1. Odskrutkujte uzáver náplne.
  2. Náhradnú náplň držte vo zvislej polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeka, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie.
  3. Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky.
  4. Pre zmenu intenzity uvoľňovania vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeka.
  5. Na výmenu náplne, odpojte strojček z elektrickej siete. Stlačte strojček v prednej časti a opatrne vytiahnite náplň smerom dole.

Zloženie:

Linalool, Hexyl Cinnamal, 2,4-dimetyl-3-cyklohexén karboxaldehyd, Delta-Damascon, Limonén, Citral, Geraniol, Nerol, Dimetyl Heptenal, Olej z citrusových plodov Limon, Metyl Octine Carbonate

Upozornenie:

""

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky. Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom. Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe. Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. Používajte iba v interiéri. Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny. Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky. Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania. Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja. Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy. Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick. Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku. Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky. Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu. PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty