Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu: Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Morská lagúna: vôňa dreva, morská pena a teplý vánok" Vôňa vydrží až 75 dní…

7.00 

9 na sklade

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu:

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Morská lagúna: vôňa dreva, morská pena a teplý vánok" Vôňa vydrží až 75 dní počas používania 12 hod / deň na 1.stupni intenzity

Použitie:

 1. Odskrutkujte uzáver náplne.
 2. Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.
 3. Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja, kým nebudete počuť cvaknutie.

Zloženie:

delta-3-carene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl) etanon, dl-limonene, cis-3-hexenyl salicilát, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/citral/?cur=1&&force_sid=uttl5n650dj8sulsntmqko9ut5">citral, kumarín, alfa-iso-metylionone, p-tert-butyldihydrocinnamaldehyd, cinnamaldehyd, linalool. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.

Upozornenie :

""

 • Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
 • Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
 • Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom.
 • Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe.
 • Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi.
 • Používajte iba v interiéri.
 • Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny.
 • Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky.
 • Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania.
 • Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja.
 • Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania.
 • Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
 • Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy.
 • Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick.
 • Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru.
 • Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku.
 • Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky.
 • Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
 • Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne.
 • Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.
 • Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.
 • PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
 • Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte.
 • Ďalej vyplachujte. Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Môže spôsobiť podráždenie pokožky.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty

Zľava