1. Domov
 2. Domácnosť
 3. Osviežovače
 4. Elektrické
 5. Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu: Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Morská lagúna: vôňa dreva, morská pena a teplý vánok" Vôňa vydrží až 75 dní…
Katalógové číslo: 00273

7.00 

9 na sklade

Popis Air Wick tekutá náplň do osviežovača vzduchu:

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Morská lagúna: vôňa dreva, morská pena a teplý vánok" Vôňa vydrží až 75 dní počas používania 12 hod / deň na 1.stupni intenzity

Použitie:

 1. Odskrutkujte uzáver náplne.
 2. Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.
 3. Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja, kým nebudete počuť cvaknutie.

Zloženie:

delta-3-carene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl) etanon, dl-limonene, cis-3-hexenyl salicilát, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/citral/?cur=1&&force_sid=uttl5n650dj8sulsntmqko9ut5">citral, kumarín, alfa-iso-metylionone, p-tert-butyldihydrocinnamaldehyd, cinnamaldehyd, linalool. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.

Upozornenie :

""

 • Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
 • Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
 • Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom.
 • Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe.
 • Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi.
 • Používajte iba v interiéri.
 • Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny.
 • Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky.
 • Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania.
 • Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja.
 • Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania.
 • Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
 • Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy.
 • Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick.
 • Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru.
 • Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku.
 • Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky.
 • Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
 • Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne.
 • Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.
 • Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.
 • PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
 • Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte.
 • Ďalej vyplachujte. Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Môže spôsobiť podráždenie pokožky.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty

Zľava