Ariel dezinfekčná aviváž proti zápachu 1l / 25 praní

Ariel dezinfekčná aviváž proti zápachu 1l / 25 praní

Popis Ariel dezinfekčná aviváž proti zápachu: Užívajte si dokonale čistú a voňavú bielizeň bez nutnosti prania pri vysokých teplotách. Dezinfekčná aviváž Ariel likviduje až 99,9% baktérií a vírusov aj v…

5.50 

Nie je na sklade

Popis Ariel dezinfekčná aviváž proti zápachu:

Užívajte si dokonale čistú a voňavú bielizeň bez nutnosti prania pri vysokých teplotách. Dezinfekčná aviváž Ariel likviduje až 99,9% baktérií a vírusov aj v studenej vode. Nemusíte tak bielizeň vyvárať a následne žehliť. Prípravok navyše eliminuje aj nepríjemné pachy a bielizni dodá príjemnú sviežosť. Dezinfekčná aviváž Ariel je vhodná pre všetky druhy oblečenia, neobsahuje bielidlo a je možné ju kombinovať s avivážou.

 • Účinná aj v studenej vode
 • potláča nepríjemné zápachy
 • použiteľná na všetky druhy textílií
 • bez bielidiel

Dávkovanie:

 • vlejte 1 uzáver (40 ml) do oplachovacej komory v práčke na jeden prací cyklus

Zloženie:

< 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok.

Upozornenie:

""

 • Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • Pri vdýchnutí: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie.
 • Pri požití: ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
 • Pri styku s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
 • Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko.
 • Pokračujte vo vyplachovaní. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.

Súvisiace produkty