Ariel Pods All in 1 kapsule na pranie farebného prádla 22 ks

Ariel Pods All in 1 kapsule na pranie farebného prádla 22 ks

Popis Ariel kapsule na farebné pranie: Vhodné na pranie farebného a tmavého prádla. Vopred nadávkované kapsuly na bielizeň 3-komorové uvoľňujú svoje zložky len vtedy, keď sú potrebné počas procesu prania.…
Katalógové číslo: 00301

15.90 

3 na sklade

Popis Ariel kapsule na farebné pranie:

Vhodné na pranie farebného a tmavého prádla. Vopred nadávkované kapsuly na bielizeň 3-komorové uvoľňujú svoje zložky len vtedy, keď sú potrebné počas procesu prania. Pracie kapsule Ariel Vám poskytnú okrem vynikajúcej pracej sily pri odstraňovaní škvŕn aj sviežu vôňu, ochranu vlákien a farieb. Účinné už od 20 stupňov a nezanechávajú žiadne zvyšky mikroplastov. Obal kapsuly je rozpustný vo vode a biologicky odbúrateľný.

Použitie:

 • Vložte Ariel kapsulu do prázdneho bubna, na kapsulu položte bielizeň.
 • Nevhodné na vlnu, hodváb a predpieranie.
 • Uchovávajte na suchom a chladnom mieste.
 • 1 kapsula = prádlo do hmotnosti 5 kg.
 • 2 kapsule = prádlo pre hmotnosť 6 a viac kg, na veľmi tvrdú vodu alebo veľmi znečistenu bielizeň.
 • Používajte suchými rukami.
 • Vysoká pracia účinnosť pri teplotách od 20°C do 95°C.

Zloženie:

> 30% aniónové povrchovo aktívne látky, 5-15% mydlo, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, enzýmy, optické rozjasňovače, vône, citronellol, eugenol, linalool.

Upozornenie:

""

 • NEBEZPEČENSTVO! Spôsobuje vážne podráždenie očí, pokožky.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Obsahuje tetrahydrolinalool, izoeugenol. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte s veľkým množstvom vody.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť – pripravte si nádobu alebo štítok.
 • PRI PREHLTNUTÍ: Vyplachujte ústa, nevyvolávajte zvracanie. Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • Zlikvidujte obsah / nádobu len vyprázdnenú podľa miestnych predpisoch o recyklácii.
 • Balenie uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Neprepichujte, netrhajte ani nerežte.

Súvisiace produkty