Calgon gél na odvápnenie práčky 3v1 750 ml

Calgon gél na odvápnenie práčky 3v1 750 ml

Popis Calgon gél na odvápnenie práčky: Pre čistú práčku a bielizeň už od 20°C. Výkonná receptúra ​​poskytuje silnú ochranu proti usadzovaniu vodného kameňa, čo zase môže predĺžiť životnosť vášho stroja…
Katalógové číslo: 00006

7.90 

Nie je na sklade

Popis Calgon gél na odvápnenie práčky:

Pre čistú práčku a bielizeň už od 20°C. Výkonná receptúra ​​poskytuje silnú ochranu proti usadzovaniu vodného kameňa, čo zase môže predĺžiť životnosť vášho stroja a predchádzať jeho poruchám. Zabráni sa hromadeniu nečistôt a zvyškov pracieho prostriedku a zastaví sa aj vznik nepríjemných pachov. Pre sviežo voňajúcu a čistú práčku!
Calgon gél je odporúčaný poprednými výrobcami práčiek Bauknecht, Bosch, Siemens, Whirlpool.

Dávkovanie:

 • Calgon používajte pri každom praní.
 • Do priehradky na hlavné pranie pridajte okrem pracieho prostriedku aj Calgon Gel.
 • Dávkujte prací prostriedok ako pri mäkkej vode.
 • Pre stredne tvrdú až vrdú vodu pridajte 1 vrchnák (50 ml).
 • Pre veľmi tvrdá voda pridajte 85 ml gélu.
 • Vhodné pre všetky textílie.

Zloženie:

5% – 15% polykarboxyláty, Benzisothiazolinone, Metylizotiazolinóny, vône.

Upozornenie:

""

 • POZOR! Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Skladovanie: Uchovávajte iba v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami a nie s potravinami a nápojmi. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a zapečatenú, kým nie je pripravená na použitie. Nádoby, ktoré boli otvorené, dôkladne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku.

Súvisiace produkty