CILLIT BANG čistič toalety na vodný kameň a močovinu 750 ml

CILLIT BANG čistič toalety na vodný kameň a močovinu 750 ml

CILLIT BANG WC gél je 100% silne účinný proti vápenným usadeninám a vodnému kameňu je 100% odstraňuje 99,9% baktérií, vodný kameň a vápenné usadeniny. 15 výhod gélu: 1. čistí už…

4.00 

Nie je na sklade

CILLIT BANG WC gél je 100% silne účinný proti vápenným usadeninám a vodnému kameňu je 100% odstraňuje 99,9% baktérií, vodný kameň a vápenné usadeniny.

15 výhod gélu:

1. čistí už do 1 minúty

2. silný proti nečistotám

3. čistenie pod okrajom záchodovej misy

4. odstraňuje 99,9 % baktérií

5. odstraňuje vápenné usadeniny

6. odstraňuje vodný kameň

7. zabraňuje tvorbe zápachu

8. ľahké a precízne čistenie vďaka tvaru hlavice na fľaši- dĺžka hrdla

9. nezanecháva zvyšky

10. drží sa na zvislých povrchoch

11. odstraňuje hrdzu

12. pôsobí pod a nad vodou

13. extra hustý

14. s citrónovou arómou

15. technológia meniacich sa farieb, zelený gél po kontakte s vodou zmení svoju farbu na modrú.

Použitie: 4 kroky proti ťažko odstrániteľným nečistotám. Dezinfekčný a čistiaci prostriedok pre záchodové misy. Pri použití a čistené toalety odporúčame nosiť ochranné rukavice:

  1. zodvihnite záchodovú dosku a držte prostriedok tak, aby otvor smeroval pod misu.
  2. tlačením naneste gél rovnomerne po obvode zvnútra okolo záchodovej misy
  3. Pre optimálny výsledok nechajte prostriedok účinkovať 10 minút, potom spláchnite a použite záchodovú kefu.
  4. pri dezinfekcii toalety nechajte pôsobiť 60 minút, spláchnite a použite kefu.

Bezpečnostné pokyny: nepoužívajte spolu ďalšími bieliacimi alebo inými prostriedkami. Po použití si pred jedlom dôkladne umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Skladujte len v pôvodnom originál balení, mimo slnečného žiarenia, na suchom a chladnom mieste, oddelene od potravín a nápojov. Fľašu otvorte až pred použitím, dovtedy ju neotvárajte a nechajte riadne uzatvorenú. V prípade, že je fľaša už otvorená, zatvorte ju a skladujte postojačky. Obsahuje kyselinu chlórovodíkovú. Spôsobuje ťažké podráždenie očí. Pre kovy môže byť korozívny. Je škodlivý pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcim pôsobením. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONZUMÁCIÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie zámerne. Ihneď kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum na telefónnom čísle +421 2 5477 4166 alebo Vášho lekára. PRI NADÝCHANÍ SA: odveďte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. PRI KONTAKTE S OČAMI: pár minút opatrne vyplachujte čistou vodou. V prípade kontaktných šošoviek sa ich pokúste vybrať z očí, ak je to možné. Ďalej vyplachujte. Nevypúšťajte prostriedok do prírody. Balenie vyhadzujte podľa lokálnych/regionálnych predpisov o likvidácii do zberných odpadov.

Zloženie: na 100g tekutiny: 9g kyseliny chlórovodíkovej, <5 % neaniónové tenzídy, katiónové tenzídy, dezinfekčné prostriedky, aromatické látky.

Súvisiace produkty