Collo čistič kávovaru 250 ml

Collo čistič kávovaru 250 ml

Popis Collo čistič kávovaru: KONCENTRÁT: Vysoko aktívny, rýchlo pôsobiaci. Odstraňuje vodný kameň aj v zariadeniach na horúcu vodu, rýchlovarných kanviciach, hlaviciach na výrobu sódy, parných spotrebičoch. Vhodný na prácu s…

8.00 

3 na sklade

Popis Collo čistič kávovaru:

KONCENTRÁT: Vysoko aktívny, rýchlo pôsobiaci. Odstraňuje vodný kameň aj v zariadeniach na horúcu vodu, rýchlovarných kanviciach, hlaviciach na výrobu sódy, parných spotrebičoch. Vhodný na prácu s potravinami, znášanlivý pre životné prostredie.

Použitie:

  • Dbajte prosím na pokyny na odstránenie vodného kameňa od výrobcv spotrebičov –
  • predovšetkým pri automatoch na kávu a espresso, parných spotrebičoch a perných generátoroch.
  • Prístroje na kávu: naplňte zásobník na vodu cca 1/2 obsahu fľaše zmiešaného s 1l vody. Zapnite prístroj, kým sa roztok nedostane do zásobníka na kávu. Vypnite na cca 3 minúty. Opäť na chvíľu zapnite, zopakujte proces až kým nebude zásobník na vodu prázdny. Výplach: nechajte proces 2x prejsť s čistou vodou.

Upozornenie:

""

  • Nebezpečenstvo. Spôsobuje ťažké poleptanie pokožky a ťažké poškodenie očí.
  • Nesmie sa dostať do rúk deťom.
  • PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované kúsky oblečenia si okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite/osprchujte vodou.
  • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.

Súvisiace produkty

Zľava