1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Vône do auta
  5. FEBREZE dávkovač s náplňou do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

FEBREZE dávkovač s náplňou do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

FEBREZE dávkovač s náplňou do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

Osviežovač vzduchu vďaka regulovateľnému dávkovaču vydrží až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach). Upozornenie: Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí a pokožky. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.…
8.90 

Nie je na sklade

Osviežovač vzduchu vďaka regulovateľnému dávkovaču vydrží až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach).

Upozornenie:
Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí a pokožky. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.

Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. PRI PREHLTNUTÍ: Pri nevoľnosti okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Osoby citlivo reagujúce na vonné látky ba mali tento produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône do miestností neslúžia ako náhrada správnej hygieny domácnosti.

Obsahuje:
Lauraldehyde, undecylenal, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">hexyl cinnamal, delta-damascone, dihydro pentamethylindanone, pentamethyl octahydroindenodioxane, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 2-methylundecanal

Distribúcia:
Procter & Gamble International Operations SA, 47 route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko

Súvisiace produkty

Menu