1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. Febreze extra silný osviežovač vzduchu proti zvieraciemu zápachu 300 ml

Febreze extra silný osviežovač vzduchu proti zvieraciemu zápachu 300 ml

Febreze extra silný osviežovač vzduchu proti zvieraciemu zápachu 300 ml

Použitie: Držte nádobu rovno, stlačte rozprašovač a pružným pohybom striekajte do vzduchu. Nádobou netraste. Upozornenie: Osoby citlivo reagujúce na vonné látky by mali produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône v…
Katalógové číslo: 01340

6.40 

Nie je na sklade

Použitie:

Držte nádobu rovno, stlačte rozprašovač a pružným pohybom striekajte do vzduchu. Nádobou netraste.

Upozornenie:

Osoby citlivo reagujúce na vonné látky by mali produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône v miestnostiach nie sú náhrada za dobrú hygienu domácností.

Nádoba je pod tlakom, pri zohriatí môže vybuchnúť. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú v súlade s miestnymi predpismi. Chráňte pre horúčavou, iskrami, otvoreným ohňom, horúcimi plochami a inými zápalnými zdrojmi. Nefajčite. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote vyššej ako 50 °C. Obsahuje 5 percent hmoty zápalných častíc.

Obsahuje benzizotiazolinón, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=0&&force_sid=qpj45jtv7g0ck7vse4fr7pllt5">hexyl cinnamal. Môže vyvolať alergické reakcie.

Účinné látky:

benzizotiazolinón, vonné látky, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=0&&force_sid=qpj45jtv7g0ck7vse4fr7pllt5">hexyl cinnamal, limonén, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=0&&force_sid=qpj45jtv7g0ck7vse4fr7pllt5">linalool

Vyrobené v EÚ

Súvisiace produkty