1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Vône do auta
  5. FEBREZE náplň do osviežovača vzduchu do auta Anti-tabak s citrusom 7 ml

FEBREZE náplň do osviežovača vzduchu do auta Anti-tabak s citrusom 7 ml

FEBREZE náplň do osviežovača vzduchu do auta Anti-tabak s citrusom 7 ml

Výdrž až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach). Návod na použitie: Používajte len podľa návodu! Odstráňte uzáver, zacvaknite flakón do difuzéra s otvorom dopredu. Upevnite…
6.90 

Nie je na sklade

Výdrž až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach).

Návod na použitie:

Používajte len podľa návodu!

  1. Odstráňte uzáver, zacvaknite flakón do difuzéra s otvorom dopredu.
  2. Upevnite produkt rovno na vyústenie ventilačného otvoru
  3. Aby ste zabránili vytečeniu a) neupevňujte ho šikmo na vyústenie ventilačného otvoru b) neotáčate

Vytečenú tekutinu okamžite zotrite, inak môže dôjsť k poškodeniu. Intenzitu vône regulujte prostredníctvom kolieska.

Upozornenie:

Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí a pokožky. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.

Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. PRI PREHLTNUTÍ: Pri nevoľnosti okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Dodržujte návod na použitie a uchovajte balenie/uzáver. Uzáver nepokladajte na prístrojovú dosku a nepripevňujte, neregulujte a neodstraňujte prístroj počas jazdy. Zabráňte vytečeniu obsahu flakónu tým, že ho budete držať rovno a neupevníte ho šikmo na vyústenie ventilačného otvoru. Uistite sa, že prístroj neobmedzuj žiadne iné časti auta.

Osoby citlivo reagujúce na vonné látky ba mali tento produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône do miestností neslúžia ako náhrada správnej hygieny domácnosti.

Obsahuje:
citronellol, undecylenal, lauraldehyde, 2,4-dimetyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, pentadecalactone, delta-damascone, geranyl acetate, hexyl salicylate, olej z citrus aurantifolia, methylenedioxyphenyl, methylpropanal, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl-2-[(1,2,4-trimethyl-2penten-1-yl)oxy]propyl ester.

Účinné látky:
vonné látky, citronellol, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">hexyl cinnamal, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/limonene/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">limonene, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">linalool

Distribúcia:
Procter & Gamble International Operations SA, 47 route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko

Vyrobené v EÚ

Súvisiace produkty