Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

Popis Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta : Výdrž až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach). Vytečenú tekutinu okamžite zotrite, inak môže dôjsť k…

6.90 

Nie je na sklade

Popis Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta :

Výdrž až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach). Vytečenú tekutinu okamžite zotrite, inak môže dôjsť k poškodeniu. Intenzitu vône regulujte prostredníctvom kolieska.

Použitie:

 • Používajte len podľa návodu!
 • Odstráňte uzáver, zacvaknite flakón do difuzéra s otvorom dopredu.
 • Upevnite produkt rovno na vyústenie ventilačného otvoru
 • Aby ste zabránili vytečeniu a) neupevňujte ho šikmo na vyústenie ventilačného otvoru b) neotáčate

Zloženie:
lauraldehyde, undecylenal, hexyl cinnamal, delta-damascone, dihydro pentamethylindanone, pentamethyl octahydroindenodioxane, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 2-metylundecanal ,vonné látky, benzyl alcohol, linalool

Upozornenie:

""""

 • Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.
 • Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Udržujte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
 • Noste ochranné rukavice.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút.
 • Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky.
 • Vyplachujte ďalej.
 • PRI PREHLTNUTÍ: Pri nevoľnosti okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • Nevyvolávajte zvracanie.
 • Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
 • Dodržujte návod na použitie a uchovajte balenie/uzáver.
 • Uzáver nepokladajte na prístrojovú dosku a nepripevňujte, neregulujte a neodstraňujte prístroj počas jazdy.
 • Zabráňte vytečeniu obsahu flakónu tým, že ho budete držať rovno a neupevníte ho šikmo na vyústenie ventilačného otvoru.
 • Uistite sa, že prístroj neobmedzuj žiadne iné časti auta.

Súvisiace produkty