1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. FEBREZE osviežovač vzduchu Anti-tabak s citrusom 300 ml

FEBREZE osviežovač vzduchu Anti-tabak s citrusom 300 ml

FEBREZE osviežovač vzduchu Anti-tabak s citrusom 300 ml

Obsahuje 2-krát viac účinných látok ako bežný osviežovač a je rovnako účinný ako iné extra silné Febreze osviežovače vzduchu. Použitie: Držte nádobu rovno, stlačte rozprašovač a pružným pohybom striekajte do…
6.40 

Nie je na sklade

Obsahuje 2-krát viac účinných látok ako bežný osviežovač a je rovnako účinný ako iné extra silné Febreze osviežovače vzduchu.

Použitie:

Držte nádobu rovno, stlačte rozprašovač a pružným pohybom striekajte do vzduchu. Nádobou netraste.

Upozornenie:

Osoby citlivo reagujúce na vonné látky by mali produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône v miestnostiach nie sú náhrada za dobrú hygienu domácností.

Nádoba je pod tlakom, pri zohriatí môže vybuchnúť. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú v súlade s miestnymi predpismi. Dbajte na pokyny používanie. Chráňte pre horúčavou, iskrami, otvoreným ohňom, horúcimi plochami a inými zápalnými zdrojmi. Nefajčite. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote vyššej ako 50°C. Obsahuje 5 percent hmoty zápalných častíc.

Obsahuje benzizotiazolinón, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1&&force_sid=5ofmf3ue1juh6hqa8j0kp7a6p7">linalool, limonen. Môže vyvolať alergické reakcie.

Účinné látky:

benzizotiazolinón, vonné látky, citronellol, limonén, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1&&force_sid=5ofmf3ue1juh6hqa8j0kp7a6p7">linalool

Vyrobené v EÚ

Súvisiace produkty

Menu