Febreze osviežovač vzduchu do auta Anti-tabak s citrónom 2 ml

Febreze osviežovač vzduchu do auta Anti-tabak s citrónom 2 ml

Popis Febreze osviežovač vzduchu do auta: Syntetický parfum vydrží až 30 dní (nastavený na najmenšom stupni a pri priemerných tepelných podmienkach). Použitie:Po aktivácii neuskladňujte produkt v odkladacej priehradke ani v…

5.80 

Nie je na sklade

Popis Febreze osviežovač vzduchu do auta:

Syntetický parfum vydrží až 30 dní (nastavený na najmenšom stupni a pri priemerných tepelných podmienkach).

Použitie:
Po aktivácii neuskladňujte produkt v odkladacej priehradke ani v iných zatvorených nádobách.

 1. Aby ste aktivovali vôňu, dvíhajte zadný klip až kým nebudete počuť zacvaknutie a nebude tak pevne zaistený.
 2. Upevnite produkt v aute na vyústenie ventilačného otvoru.
 3. Intenzitu vône regulujte prostredníctvom kolieska.

Zloženie:
Citronellal, Nerol, Citronellol, allyl 3-cyclohexylpropionate, cyclamen aldehyde, 2,4-dimetyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1,1-dimetyl-1Hindene-ar-propanal, 6-methoxy-2,6-dimethylheptanal, amyl cinnamal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, olej z pinus palustris

Upozornenie:

""""

 • Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.
 • Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Udržujte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
 • Noste ochranné rukavice.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút.
 • Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky.
 • Vyplachujte ďalej. PRI PREHLTNUTÍ: Pri nevoľnosti okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • Nevyvolávajte zvracanie.
 • Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
 • Osoby citlivo reagujúce na vonné látky ba mali tento produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône do miestností neslúžia ako náhrada správnej hygieny domácnosti.

Súvisiace produkty