1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Vône do auta
  5. FEBREZE osviežovač vzduchu do auta Vanilla Latte 2 ml

FEBREZE osviežovač vzduchu do auta Vanilla Latte 2 ml

FEBREZE osviežovač vzduchu do auta Vanilla Latte 2 ml

Vydrží až 30 dní (nastavený na najmenšom stupni a pri priemerných tepelných podmienkach). Návod na použitie:Po aktivácii neuskladňujte produkt v odkladacej priehradke ani v iných zatvorených nádobách. 1.Aby ste aktivovali…
5.80 

Nie je na sklade

Vydrží až 30 dní (nastavený na najmenšom stupni a pri priemerných tepelných podmienkach).

Návod na použitie:
Po aktivácii neuskladňujte produkt v odkladacej priehradke ani v iných zatvorených nádobách.

1.Aby ste aktivovali vôňu, dvíhajte zadný klip až kým nebudete počuť zacvaknutie a nebude tak pevne zaistený
2.Upevnite produkt v aute na vyústenie ventilačného otvoru
3.Intenzitu vône regulujte prostredníctvom kolieska.

Upozornenie:
Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí a pokožky. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.

Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. PRI PREHLTNUTÍ: Pri nevoľnosti okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Osoby citlivo reagujúce na vonné látky ba mali tento produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône do miestností neslúžia ako náhrada správnej hygieny domácnosti.

Obsahuje:
alpha-isomethyl ionone, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/coumarin/?cur=1">coumarin, methyl 2-octynoate, cis-4-tert-butylcyclohexyl acetate, undec-9-enal, dihydro pentamthylindanone, heliotropine, undecylenal, pentanedione, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carbodehyde, cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-aplha-propyl, scentenal, trans-methone, tetramethyl acetyctahydronephthalenes, olej z pinus palustris, pentamethylheptenone, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/limonene/?cur=1">limonene, 1-cyclohexene-1-propanal, 4,4-dimethyl

Účinné látky:
vonné látky, alpha-isomethyl ionone, benzyl alcohol, citronellol, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/coumarin/?cur=1">coumarin, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/limonene/?cur=1">limonene, limalool, methyl-2-octynoate

Distribúcia:
Procter & Gamble International Operations SA, 47 route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko

Súvisiace produkty

Menu