1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. Febreze osviežovač vzduchu Jarné prebudenie 300 ml

Febreze osviežovač vzduchu Jarné prebudenie 300 ml

Febreze osviežovač vzduchu Jarné prebudenie 300 ml

Použitie: Držte nádobu rovno, stlačte rozprašovač a pružným pohybom striekajte do vzduchu. Nádobou netraste. Upozornenie: Osoby citlivo reagujúce na vonné látky by mali produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône v…
Katalógové číslo: 01335

6.40 

Nie je na sklade

Použitie:

Držte nádobu rovno, stlačte rozprašovač a pružným pohybom striekajte do vzduchu. Nádobou netraste.

Upozornenie:

Osoby citlivo reagujúce na vonné látky by mali produkt používať so zvýšenou opatrnosťou. Vône v miestnostiach nie sú náhrada za dobrú hygienu domácností.

Nádoba je pod tlakom, pri zohriatí môže vybuchnúť. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú v súlade s miestnymi predpismi. Chráňte pre horúčavou, iskrami, otvoreným ohňom, horúcimi plochami a inými zápalnými zdrojmi. Nefajčite. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote vyššej ako 50 °C. Obsahuje 5 percent hmoty zápalných častíc.

Obsahuje benzizotiazolinón. Môže vyvolať alergické reakcie.

Účinné látky:

benzizotiazolinón, vonné látky, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=1">hexyl cinnamal, limonén, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1">linalool

Vyrobené v EÚ

Súvisiace produkty