Galax prací gél na farebné oblečenie 4 l / 114 praní

Galax prací gél na farebné oblečenie 4 l / 114 praní

Popis Galax prací gél na farebné oblečenie : Bezpečné pre životné prostredie, šetrne odstraňuje znečistenie, hypoalergénne, nedráždi pokožku, znižuje tvrdosť vody, zabraňuje tvorbe usadenín na častiach práčky. Odporúčaná teplota prania…

7.60 

Nie je na sklade

Popis Galax prací gél na farebné oblečenie :

Bezpečné pre životné prostredie, šetrne odstraňuje znečistenie, hypoalergénne, nedráždi pokožku, znižuje tvrdosť vody, zabraňuje tvorbe usadenín na častiach práčky. Odporúčaná teplota prania je od + 20 ° C do + 90 ° C v závislosti od typu tkaniny. Na priemerne 114 cyklov prania.

Použitie:

 • Starostlivo vyperte farebné a tmavé oblečenie.
 • Nespôsobuje podráždenie pokožky.
 • Dodáva oblečeniu sviežu, príjemnú vôňu.
 • Vhodné na pranie na 20° – 90°C.
 • Je hypoalergénny a neobsahuje fosfáty.
 • Znižuje tvrdosť vody a zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa na komponentoch práčky.
 • Bezpečné pre životné prostredie.

Dávkovanie:

20°, 40°, 60°C, 90°C Mierne znečistenie Normálne znečistenie Silné znečistenie
2,5 kg bielizne Mäkká a stredne tvrdá voda 35ml 70ml 90ml
Tvrdá voda 53ml 105ml 135ml
4,5 kg bielizne Mäkká a stredne tvrdá voda 55ml 90ml 110ml
Tvrdá voda 83ml 135ml 165ml
Ručné pranie
5l vody
35ml

  Zloženie:

  5-15% aniónových povrchovo aktívnych látok; menej ako 5% amfotérnych povrchovo aktívnych látok, neiónových povrchovo aktívnych látok, enzýmov, parfumov, konzervačných látok. .

  Upozornenie:

  "" "" ""

  • Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • Obsahuje metylchlórizotiazolinón, metylizotiazolinón. Môže spôsobiť alergickú reakciu.
  • Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
  • Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
  • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
  • Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko odstrániť.
  • Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/štátnymi/medzinárodnými predpismi.

  Súvisiace produkty