1. Domov
 2. Čistiace prostriedky
 3. Podlahy
 4. HG čistič na terasy 1 l

HG čistič na terasy 1 l

HG čistič na terasy 1 l

HG čistič na terasové plošiny je silne koncentrovaný čistiaci prostriedok špeciálne vyvinutý na čistenie špinavých a zašednutých plošín z betónu a liateho betónu. Použitie : Najskôr sa pokúste odstrániť pomocou…
7.90 

Nie je na sklade

HG čistič na terasové plošiny je silne koncentrovaný čistiaci prostriedok špeciálne vyvinutý na čistenie špinavých a zašednutých plošín z betónu a liateho betónu.

Použitie :

 • Najskôr sa pokúste odstrániť pomocou metly čo najviac špiny.
 • Pred čistením poriadne namáčajte kamene, predovšetkým štrbiny. Zmyte kaluže.
 • Navlečte si gumové rukavice.
 • Zrieďte obsah fľaše so 4 litrami vody a nalejte roztok do širokého vedra, do ktorého sa zmestí kefa. Ponorte kefu a naneste tekutinu kefovaním. Nechajte niekoľko minút pôsobiť.
 • Mierne zotrite a pred uschnutím intenzívne ostrekujte dlaždice vodou. V zriedenom stave (v pomere 1:4) nie je prostriedok škodlivý pre kvety a rastliny.
 • Aby ste zabránili vzniku zelených usadenín po použití odporúčame použiť HG odstraňovač rias a zelených usadenín. Ak sú terasové plošiny po použití HG čističa terás stále zafarbené (na šedo), jedná sa o znečistené podmienené počasím, ktoré je hlboko vniknuté. Toto znečistenie odstránite použitím prostriedku „HG na obnovenie terasových plošín“.
 • 1 liter vystačí na cca 25 m2 .

Upozornenie :

 • Spôsobuje ťažké poleptanie kože a vážne poškodenie očí.
 • P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 – Použite ochranné rukavice a ochranu na očí.
 • P280 – Použite ochranné rukavice a ochranu na očí.
 • P301+P330+P331 – Po požití – vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Každé zašpinené a impregnované oblečenie ihneď vyzlečte. Umyte si/osprchujte si pokožku vodou.
 • P305+P351+P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vypláchnite oči niekoľko minút vodou. Eventuálne odstráňte podľa možnosti kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. Ihneď zavolajte na Toxikologické informačné centrum alebo lekárovi.
 • Fľašu vyhadzujte do komunálneho odpadu len úplne vyprázdnenú a vypláchnutú.
 • Obsahuje hydroxid draselný, EINECS : 215-181-3.
 • V prípade otázok o čistení a starostlivosti navštívte stránku www.hg.eu.

Súvisiace produkty

Menu