1. Domov
 2. Domácnosť
 3. Záhrada a dom
 4. Čističe grilov
 5. HG penový čistič krbov 500 ml

HG penový čistič krbov 500 ml

HG penový čistič krbov 500 ml

HG čistič pecí a sklenených dvierok krbov je penový čistič, ktorý pohodlným spôsobom odstraňuje sadzu, mastnotu a decht z pecí a sklenených dvierok krbov. Okrem toho je prípravok HG čistič…
7.90 

2 na sklade

HG čistič pecí a sklenených dvierok krbov je penový čistič, ktorý pohodlným spôsobom odstraňuje sadzu, mastnotu a decht z pecí a sklenených dvierok krbov. Okrem toho je prípravok HG čistič sklenených dvierok krbov a pecí vhodný i na odstránenie sadzí usadených na tehlových stenách a krboch.

Použitie :

 • Dbajte na to, aby bol čistený povrch vychladnutý, alebo aspoň vlažný.
 • Stlačte postrekovací nadstavec z prednej strany a otočte ho o štvrtinu.
 • HG čistič pecí a sklenených dvierok krbov nastriekajte priamo na povrch.
 • Penu nechajte pôsobiť 3-5 minút a následne zotrite mokrou handričkou.
 • V prípade veľmi odolnej nečistoty zopakujte vyššie uvedený postup ešte raz.
 • Po použití otočte opäť postrekovací nadstavec do svojej pôvodnej pozície.(zaistenie).

Zloženie :

Upozornenie :

 • Fľašu transportujte a umiestnite vždy rovno.
 • Nie je vhodný pre mramor, travertín a iné typy prírodných kameňov, obsahujúce vápnik, neupravený hliník a pre umelohmotné povrchy.
 • Eventuálne prikryte okolie. Zabráňte vytekaniu tekutiny.
 • 2% zmesi pozostáva z jednej alebo viacerých zložiek neznámej toxicity.
 • Biologicky rozložiteľný.
 • Fľašu dôkladne vyčistite a prázdnu vyhoďte do kontajnera.
 • H314 – spôsobuje ťažké popáleniny kože a ťažké poškodenie očí.
 • P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 – Použite ochranné rukavice a ochranu na očí
 • P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Každé zašpinené a impregnované oblečenie ihneď vyzlečte. Umyte si/osprchujte si pokožku vodou.
 • P305+P351+P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vypláchnite oči niekoľko minút vodou. Eventuálne odstráňte podľa možnosti kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. Ihneď zavolajte na Toxikologické informačné centrum alebo lekárovi.

Súvisiace produkty

Menu