1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Starostlivosť o obuv
  4. Impregnácia obuvi a odevov
  5. Imprägnol sprej na impregnáciu proti znečisteniu 200 ml

Imprägnol sprej na impregnáciu proti znečisteniu 200 ml

Imprägnol sprej na impregnáciu proti znečisteniu 200 ml

Imprägnol impregnátor poskytuje 4-násobnú ochranu s čistiacim efektom, ktorá vytvára neviditeľnú a priedušnú ochrannú vrstvu na koži a textíliách, a tak dlhodobo chráni pred fľakmi, znečistením, olejmi a vlhkosťou. Ideálne…
6.40 

Nie je na sklade

Imprägnol impregnátor poskytuje 4-násobnú ochranu s čistiacim efektom, ktorá vytvára neviditeľnú a priedušnú ochrannú vrstvu na koži a textíliách, a tak dlhodobo chráni pred fľakmi, znečistením, olejmi a vlhkosťou. Ideálne pre svetlú a jemnú obuv a oblečenie.

Svetlé odstane svetlým, farebné žiarivým. Vďaka nemu odstránite prach a nečistoty ľahko a jednoducho.

Použitie:

  • Používajte v otvorených a veľmi dobre vetraných priestoroch, len na suchých a čistých tkaninách.
  • Znášanlivosť materiálu vyskúšajte na neviditeľnom mieste. Po vyčistení použite opäť.
  • Nádobu držte kolmo a rovnomerne nanášajte zo vzdialenosti cca 30 cm tak, aby sa koža nepremočila. Nechajte zaschnúť. Opotrebované miesta nastriekajte opätovne a rovnako nechajte zaschnúť. Podľa potreby lesknú kožu vyleštite, drsnú kožu vykartáčujte.
  • Striekajte len niekoľko sekúnd

Upozornenie:

Vdýchnutie môže byť zdraviu škodlivé! Na väčšie plochy kože a textílií nanášajte len v otvorených a dobre vetraných priestoroch.

Uchovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Buďte zvlášť opatrný, ak trpíte na ochorenia dýchacích ciest (napr. astma a pod.)

Extrémne zápalný aerosól. Nádoba je pod tlakom, pri zohriatí môže vybuchnúť

Spôsobuje ťažké podráždenie kože a očí. Môže spôsobiť malátnosť a závrat.

Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte pripravený obal a etiketu symbolov!

Chráňte pre horúčavou, iskrami, otvoreným ohňom, horúcimi plochami a inými zápalnými zdrojmi. Nefajčite. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zápalných zdrojov.

Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Používajte len v otvorených a dobre vetraných priestoroch. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej.

Uchovávajte pod uzáverom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote vyššej ako 50 °C.

Zloženie:

> 30% alifatické uhľovodíky, hnací plyn propán/bután. Produkt obsahuje: uhľovodíky C6-C7, n-alkán, isoalkány, cyklén, < 5% hexán, propán-2-ol

Výrobca: BRAUNS-HEITMANN GmbH & Co. KG, Lütkefeld 15, Warburg 34414 Nemecko

tel.: +49 (0) 5641 95 0, www.brauns-heitmann.de

Súvisiace produkty

Zľava