1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Záhrada a dom
  4. Čističe grilov
  5. K2r čistič sporáku a grilu 300 ml

K2r čistič sporáku a grilu 300 ml

K2r čistič sporáku a grilu 300 ml

Aktívna pena pôsobí aj pri silne znečistených povrchoch. Čistič je možné použiť na rôzne povrchy: sporáky, grily, obkladačky, fritézy, mikrovlnné rúry, hrnce a panvice, kuchynské plechy a emailované plochy. Určený…

5.90 

Nie je na sklade

Aktívna pena pôsobí aj pri silne znečistených povrchoch. Čistič je možné použiť na rôzne povrchy: sporáky, grily, obkladačky, fritézy, mikrovlnné rúry, hrnce a panvice, kuchynské plechy a emailované plochy. Určený aj na všetky silne znečistené sklené plochy v domácnosti, ako sú dvierka na krbe, na elektrickej rúre atď. Vhodný aj na kovové povrchy ako sú obruče kolies a bicyklov. Dôkladne odstraňuje pripálené zvyšky a špinu aj z rohov a kútov. Bez nahrievania, bez zápachu.

Použitie: Fľašu dobre potraste! Rovnomerne nastriekajte penu zo vzdialenosti cca 25cm. Sporák nenahrievajte! Nechajte pôsobiť minimálne 1 hodinu, najlepšie však počas noci. Rozpustenú špinu zotrite mokrou handrou. V prípade potreby proces zopakujte.

Dôležité: Nie je určený na samočistiace sporáky. Nestriekajte na hliník a plastové časti.

POZOR! Extrémne vznetlivý aerosól. Nádoba je pod tlakom – pri prehriatí môže explodovať. Dráždi dýchacie cesty. Spôsobuje ťažké poleptanie pokožky a ťažké poškodenie očí. Nestriekajte proti ohňu alebo inému zápalnému zdroju. Nevdychujte aerosól. Uchovávajte s uzáverom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po vyprázdnení. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Uchovávajte mimo zdroja tepla/žiarenia/otvoreného ohňa/horúcich povrchov a iných zápalných zdrojov. Nefajčite. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. V prípade potreby lekárskej pomoci predložte balenie alebo etiketu. PRI PREHLTNUTÍ: Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: dôkladne oplachujte vodou. PRI VDÝCHNUTÍ: Priveďte postihnutú osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte plynulé dýchanie. PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť opatrne vyplachujte vodou. Nasadené očné šošovky podľa možností odstráňte. : Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Súvisiace produkty