1. Domov
  2. Pracie prostriedky
  3. Odstraňovače škrvŕn
  4. K2R sprej na škvrny na oblečení 100 ml

K2R sprej na škvrny na oblečení 100 ml

Zľava

K2R sprej na škvrny na oblečení 100 ml

Vhodný aj na predpieranie textílií praných v práčke. Návod na použitie Zotrite zvyšky škvŕn. Dózu dobre potraste. Nastriekajte na textílie zo vzdialenosti cca 25cm, kým je nie škvrna úplne pokrytá.…
5.40 

2 na sklade

Vhodný aj na predpieranie textílií praných v práčke.

Návod na použitie

Zotrite zvyšky škvŕn. Dózu dobre potraste. Nastriekajte na textílie zo vzdialenosti cca 25cm, kým je nie škvrna úplne pokrytá. Prášok nechajte pôsobiť minimálne 25min. – najlepšie však počas noci, nakoľko je aj zaschnutý prášok účinný. Úplne zaschnutý prášok odstráňte kefou. Pri nepoddajných škvrnách proces zopakujte.

Dôležité upozornenie

Sprej a škvrny používajte na čo najčerstvejšiu škvrnu. Stálosť farieb najskôr otestujte na skrytom mieste. Nepoužívajte na pogumované a impregnované látky, umelé látky, kožu, kožušinu, semiš a plstené povrchy. Textílie prané v práčke postriekajte sprejom pred praním.

Nebezpečenstvo: Extrémne vznetlivý aerosól. Nádoba je pod tlakom a pri zahriatí môže explodovať. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobovať ospalosť a omámenosť. Smrteľný pred vodné organizmy s dlhodobým účinkom. V prípade potreby lekárskej pomoci predložte balenie alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred horúčavou, horúcimi povrchmi, rádiovými vlnami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Nefajčite. Nestriekajte proti otvorenému ohňu. Nádobu neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po úplnom vyprázdnení. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Používajte len v exteriéri alebo v dobre vetraných miestnostiach. Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú a v súlade s miestnymi predpismi. Používajte ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Oplachujte veľkým množstvom vody. PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Pri pretrvávajúcom podráždení oči vyhľadajte lekársku pomoc.

Obsahuje: 15-30% aromatikých uhľovodíkov, parfum benzylbenzonát, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/geraniol/?cur=1&&force_sid=ge0d64f7thddopln9ja21ai7f7">geraniol, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/coumarin/?cur=1&&force_sid=ge0d64f7thddopln9ja21ai7f7">coumarin.

Súvisiace produkty

Menu