1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Starostlivosť o obuv
  4. KIWI antibakteriálny sprej do topánok 100 ml

KIWI antibakteriálny sprej do topánok 100 ml

KIWI antibakteriálny sprej do topánok 100 ml

Použitie: Otočte uzáverom dole a poriadne pretrepte. Nikdy neotáčajte smerom k tvári. Striekajte jednu sekundu a následne nechajte zaschnúť. Antibakteriálny účinok sa dostaví po 30 minútach. Ak je to potrebné,…
Katalógové číslo: 01290

6.50 

Nie je na sklade

Použitie:

  • Otočte uzáverom dole a poriadne pretrepte. Nikdy neotáčajte smerom k tvári.
  • Striekajte jednu sekundu a následne nechajte zaschnúť.
  • Antibakteriálny účinok sa dostaví po 30 minútach.
  • Ak je to potrebné, použite znova.
  • Odporúčané použitie: raz za deň

Upozornenie:

Extrémne zápalný aerosól. Nádoba je pod tlakom, pri zohriatí môže vybuchnúť

Uchovajte mimo dosahu detí

PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote vyššej ako 50 °C. Chráňte pre horúčavou, iskrami, otvoreným ohňom, horúcimi plochami a inými zápalnými zdrojmi. Nefajčite. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zápalných zdrojov.

Aerosól nevdychujte.

Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití.

Používajte len v otvorených a dobre vetraných priestoroch. Používajte len podľa pokynov.

Zloženie:

etanol 44, 318% (44, 318g/100g), didecyldimetylammoniumchlorid 0, 0585% (0,0585g/100g). N-59692

Výrobca: S.C. Johson Bama GmbH, Pfalzgraf-Otto-Str. 50, 74821 Mosbach, Nemecko

tel.: + 49 (0) 6261/181-0

Súvisiace produkty