1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Starostlivosť o obuv
  4. KIWI Premium krém na topánky Čierny 50 ml

KIWI Premium krém na topánky Čierny 50 ml

KIWI Premium krém na topánky Čierny 50 ml

Upozornenie: Obsahuje: naftu (ropu), ťažko reagujúcu s vodíkom, tepentín, olej. Spôsobuje ťažké podráždenie očí. Môže zapríčiniť alergické reakcie pokožky. Môže zapríčiniť ospalosť a malátnosť. Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým…
Katalógové číslo: 01300

2.90 

Nie je na sklade

Upozornenie:

Obsahuje: naftu (ropu), ťažko reagujúcu s vodíkom, tepentín, olej.

Spôsobuje ťažké podráždenie očí. Môže zapríčiniť alergické reakcie pokožky. Môže zapríčiniť ospalosť a malátnosť. Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte pripravené balenie alebo etiketu.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri nevoľnosti kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte s dostatkom vody a s mydlom. Pri podráždení kože alebo kožnej vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc. Noste ochranné rukavice. Vyhnite sa vdýchnutiu dymu, Používajte len v otvorených a dobre vetraných miestnostiach.

Výrobca: S.C. Johson Bama GmbH, Pfalzgraf-Otto-Str. 50, 74821 Mosbach, Nemecko

tel.: + 49 (0) 6261/181-0

Súvisiace produkty