1. Domov
 2. Čistiace prostriedky
 3. Čistenie odpadov
 4. Mr. Muscle Drano čistič odtoku 1 l

Mr. Muscle Drano čistič odtoku 1 l

Mr. Muscle Drano čistič odtoku 1 l

Popis Mr. Muscle Drano čistič odtoku: Rýchly a účinný pri jednorazovom dávkovaní, odstraňuje najodolnejšie upchaté potrubia Aktívny do 5 minút – testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté vlasmi a…
Katalógové číslo: 00328

8.20 

9 na sklade

Popis Mr. Muscle Drano čistič odtoku:

Rýchly a účinný pri jednorazovom dávkovaní, odstraňuje najodolnejšie upchaté potrubia Aktívny do 5 minút – testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté vlasmi a mydlom). Pri obzvlášť odolných upchatiach nechajte pôsobiť minimálne 30 minút.

Použitie:

 • Pomaly nalejte do odtoku, 5 min. čakajte, použite teplú vodu.
 • DÔLEŽITÉ: Otvárajte opatrne.
 • Nepoužívajte na toaletu.
 • Nepoužívajte na hliník, pozlátené armatúry, emaily, chróm alebo iné citlivé povrchy.
 • Upozornenie: nepoužívajte spolu s inými produktmi

Zloženie:

menej ako 5% bieliacich prostriedkov na báze chlóru, menej ako 5% mydla, menej ako 5% amfotérnych tenzidov. Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid.

Upozornenie:

"" ""

 • Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid.
 • V spojení v kovmi môže spôsobovať koróziu. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenia očí. Veľmi jedovatý voči vodným organizmom s dlhodobým účinkom.
 • Nesmie sa dostať do rúk deťom. V prípade potreby lekárskej rady predložte balenie alebo etiketu. Nevdychujte výpary. Používajte ochranné rukavice/ochranu očí.
 • Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • PRI VDÝCHNUTÍ: Priveďte obeť na čerstvý vzduch a postarajte sa o neobmedzené dýchanie.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované kúsky oblečenia si okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite/osprchujte vodou.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte s vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte.
 • PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Uchovávajte uzatvorené. Uskladňujte len v originálnej nádobe. Podľa potreby si dôkladne umyte ruky.
 • Pozor! Nepoužívajte spolu s inými produktmi, môže dôjsť k uvoľneniu nebezpečných plynov (chlóru).
 • Nádobu skladujte pevne uzatvorenú na chladnom mieste. Uchovávajte v priamej polohe. Produkt zlikvidujte len úplne vyprázdnený.

Súvisiace produkty