Nexa Lotte prášok na mravce 300 g

Nexa Lotte prášok na mravce 300 g

Popis Nexa Lotte prášok na mravce: Nexa Lotte prášok na mravce bojuje s mravcami a ich hniezdami iba jednou aplikáciou. Bezprašné granule obsahujú cukrovú návnadu, ktorej záhradné mravce neodolajú. Nexa…
Katalógové číslo: 02904

7.90 

Nie je na sklade

Popis Nexa Lotte prášok na mravce:

Nexa Lotte prášok na mravce bojuje s mravcami a ich hniezdami iba jednou aplikáciou. Bezprašné granule obsahujú cukrovú návnadu, ktorej záhradné mravce neodolajú. Nexa Lotte prášok na mravce pôsobí dôkladne, rýchlo a dlhodobo.

 • rýchly účinok
 • atraktívna návnada
 • na polievanie a kropenie
 • Pripravený k použitiu

Použitie:

 • Použitie ako návnada, do vonkajších priestorov.
 • Naneste alebo nasypte granulovanú návnadu priamo na hniezdo mravcov.
 • Zabíja mravce a ich hniezda.
 • Tento biocídny prípravok používajte iba priamo na hniezda mravcov.
 • Jedna aplikácia stačí na zničenie celého hniezda mravcov.
 • Pre otvorenie otočte veko do polohy "Stlačiť" a zatlačte na vyrazenú oblasť.
 • Pridaná horká látka môže zabrániť náhodnému prehltnutiu, najmä u detí, a robí produkt neatraktívnym pre domáce zvieratá.

Zloženie:

1,74 g/kg (0,174 % hmotn.) Extrakt Chrysanthemum cinerariae folium z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaných s uhľovodíkovým rozpúšťadlom. Antis Agent Biocide – Insekticíd pre domácnosť (Typ prípravku – PT18: Insekticídy, akaricídy a prípravky proti iným článkonožcom) Typ prípravku: Pevná návnada (granule)

Upozornenie:

""

 • Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Môže spôsobiť alergické reakcie.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
 • Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • Vyčistite úniky.
 • Odneste obsah a nádobu na zberné miesto chemikálií pre domácnosť (recyklačné stredisko).
 • Po kontakte s pokožkou umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • Po kontakte s očami vyplachujte niekoľko minút tečúcou vodou s otvoreným viečkom.
 • Po vdýchnutí Prívod čerstvého vzduchu.
 • Pri požití vypláchnite ústa a potom vypite veľké množstvo vody, vyhľadajte lekársku pomoc.

Súvisiace produkty