1. Domov
  2. Čistiace prostriedky
  3. Umývanie riadu
  4. Ručné umývanie
  5. Pril prostriedok na riad Limetka a zelený čaj 450 ml

Pril prostriedok na riad Limetka a zelený čaj 450 ml

Pril prostriedok na riad Limetka a zelený čaj 450 ml

Koncentrát Pril veľmi účinný: už 3ml prípravku na 5l vody vystačí na umytie bežne znečisteného riadu. Pri namáčaní riadu rozpustite 3ml prípravku na 1l vody. Účinný ako 900ml bežného čistiaceho…

2.60 

Nie je na sklade

Koncentrát Pril veľmi účinný: už 3ml prípravku na 5l vody vystačí na umytie bežne znečisteného riadu. Pri namáčaní riadu rozpustite 3ml prípravku na 1l vody. Účinný ako 900ml bežného čistiaceho prostriedku. Vyprázdnené balenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Väčšie zvyšky produktu doručte do závodu na likvidáciu nebezpečného odpadu. Minimálna trvanlivosť: 3 roky od dátumu výroby.

Prostriedok na umývanie riadu. Pozor. V prípade potreby lekárskej rady predložte balenie alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranu zraku. PRI KONTAKTE S OČAMI: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Pri pretrvávajúcou podráždení vyhľadajte lekára. Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú v súlade s miestnymi predpismi. Spôsobuje ťažké podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. Obsahuje benzizotiazolinone. Môže vyvolávať alergické reakcie.

Zloženie: 15-30% aniónových tenzidov, 5-15% amfotérnych tenzidov, <5% neionogénnych tenzidov, vonné látky (limonene, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1">linalool), benzizotiazolinone, metylizotiazolinone, enzýmy.

Súvisiace produkty