Pronto sprej na ošetrovanie nábytku Classic 250 ml

Pronto sprej na ošetrovanie nábytku Classic 250 ml

Popis Pronto sprej Classic: Odstraňuje až do 90% alergénov v domácnosti z domácich zvierat a prachu. Použitie : Pred použitím si prečítajte etiketu. Neotáčajte prosím vrchnák. Nádobu pred použitím dobre…

5.52 

5 na sklade

Popis Pronto sprej Classic:

Odstraňuje až do 90% alergénov v domácnosti z domácich zvierat a prachu.

Použitie :

 • Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • Neotáčajte prosím vrchnák. Nádobu pred použitím dobre potraste.
 • Nádobu držte podľa možností zvisle a striekajte zo vzdialenosti cca 20cm rovnomerne na povrch alebo priamo na handru.
 • Pre najlepší výsledok okamžite zotrite čistou mäkkou handrou.
 • Nepoužívajte na podlahy, v sprchách alebo vaniach ako aj na neopracované drevo.
 • Pri pochybnostiach otestujte na nebadateľnom mieste.

Zloženie :

5-15% alifatických uhľovodíkov, <5% neionogénnych tenzidov, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, vonné látky, limonene.

Upozornenie:

 • Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže explodovať.
 • Udržujte mimo dosahu detí.
 • Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplote nad 50°C. Uchovávajte mimo tepla, horúcich povrchov, rádiových vĺn, otvoreného ohňa a iných vznietivých zdrojov. Nefajčite.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • Neprepichujte a nezapaľujte, dokonca ani po spotrebovaní.
 • Nevdychujte aerosól. Používajte len v dobre vetraných miestnostiach.
 • Ako pri každom čističi v domácnosti zabráňte kontaktu s pokožkou.
 • Obsahuje 12 hmotnostných percent zápalných látok.
 • Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú. Čiastočne vyprázdnenú nádobu likvidujte ako problémový odpad.

Súvisiace produkty

Zľava