Raid sprej proti hmyzu 400 ml

Raid sprej proti hmyzu 400 ml

Popis Raid sprej proti hmyzu: Insekticíd v spreji Raid je účinný v boji proti lietajúcemu hmyzu. Pôsobí v priebehu niekoľkých sekúnd voči všetkým typom lietajúceho hmyzu, ako sú muchy, komáre,…
Katalógové číslo: 00348

6.90 

4 na sklade

Popis Raid sprej proti hmyzu:

Insekticíd v spreji Raid je účinný v boji proti lietajúcemu hmyzu. Pôsobí v priebehu niekoľkých sekúnd voči všetkým typom lietajúceho hmyzu, ako sú muchy, komáre, osy, moly a sršne. Zároveň poskytuje ošetreným povrchom ochranu až po dobu 2 týždňov. Insekticíd v spreji Raid chráni v noci proti uštipnutiu komárom vo vyvetranom priestore.

Použitie :

 • Nádobu pred každým použitím potriasť.
 • Pred postrekom zatvorte dvere a okná.
 • Pri postreku držte aerosólovú nádobu kolmo a stlačte tlačidlo pre postrek. Nestriekajte smerom do tváre.
 • So sprejom Raid proti hmyzu nie je nutné striekať priamo na lietajúci hmyz, keďže poprašok hmly účinkuje okamžite.
 • V miestnosti o priemernej veľkosti (asi 30m3) je dĺžka postreku približne 8-10 sek. Striekajte rovnomerne po celej ploche.
 • Nestriekajte na tapety, zachovajte si odstup min. 1 m od predmetov a stien.
 • Po postreku miestnosť opustite a zatvorte na 15 minút. Následne miestnosť dôkladne vyvetrajte (15-20 Min.).
 • Pre rýchly účinok nastriekajte priamo na hmyz zo vzdialenosti 0,5 m.
 • Nestriekajte na osie hniezdo.
 • Pre overenie znesiteľnosti materiálu otestujte produkt na nebadateľnom mieste.

Zloženie :

Aerosól obsahuje 1 R-trans Phenothrin 0,125g/100 g, Prallethrin 0,1g/100g, N-57798.

Upozornenie:

"" ""

 • Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Pri zahriatí môže vybuchnúť.
 • Veľmi jedovaté pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Uchovávať mimo dosahu detí.
 • V prípade potreby lekárskej pomoci uchovať obal a štítok výrobku.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť oči opatrne vyplachovať vodou. V prípade potreby podľa možnosti odstrániť kontaktné šošovky. Ďalej vyplachovať.
 • Chrániť pred slnečným žiarením. Nevystavovať teplote vyššej ako 50 °C.
 • Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
 • Nestriekať proti otvorenému ohňu alebo iným zdrojom zapálenia.
 • Neprepichovať ani nepodpaľovať, ani po spotrebovaní.
 • Nevdychujte aerosól.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • Opakovaný kontakt môže viesť ku krehkej alebo popraskanej pokožke.
 • Riaďte sa návodom na použitie.
 • Nestriekajte na ľudí či zvieratá. Terária, akvária, klietky na zvieratá pred použitím odstráňte, alebo prikryte. Ventiláciu akvária pred použitím vypnite.
 • Nestriekať na tapety. Zachovať odstup min. 1 meter od okolitých predmetov.
 • Potraviny alebo predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pred použitím odstráňte, alebo prikryte. Uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmív.
 • Elektrické spotrebiče pred použitím odpojte.
 • Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
 • Nádoby odhoďte do zbernej nádoby na hodnotné látky len po úplnom vyprázdnení. Čiastočne prázdne nádoby odhoďte do zbernej nádoby na problémový odpad.

Súvisiace produkty