1. Domov
 2. Domácnosť
 3. Odpudzovače hmyzu
 4. Raid závesné odpudzovače šatových molí 12 ks

Raid závesné odpudzovače šatových molí 12 ks

Raid závesné odpudzovače šatových molí 12 ks

Použitie : Produkt vytiahnuť z obalu, oddeliť na perforácii a jednotlivé pásiky vložiť do zásuvky, alebo do šatníka. Pre optimálnu ochranu pred moľami použite 1-4 pásiky na zásuvku a šatník…

4.40 

Nie je na sklade

Použitie :

 • Produkt vytiahnuť z obalu, oddeliť na perforácii a jednotlivé pásiky vložiť do zásuvky, alebo do šatníka.
 • Pre optimálnu ochranu pred moľami použite 1-4 pásiky na zásuvku a šatník nasledovne: 4 pásiky na priestor o veľkosti 1 m3, 1 pásik na zásuvku, 2 pásiky na skriňu (jedny dvere), 4 pásiky na veľkú skriňu (dvojité dvere).
 • Pásiky môžete vložiť do zásuviek, alebo regálov, alebo upevniť na vešiaku.
 • Pre najlepšiu účinnosť vymeňte návnady na mole každé 3 mesiace.

Zloženie :

 • Obsahuje 0,27 % transfluthrinu (0,27g/100g).
 • 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on.

Upozornenie :

 • Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže vyvolať alergickú reakciu na pokožke. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Vypláchnuť veľkým množstvom mydlovej vody. Pri podráždení pokožky alebo vzniku vyrážok: Vyhľadať lekársku pomoc.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí. PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť ich opatrne vyplachovať vodou. V prípade potreby podľa možnosti odstrániť kontaktné šošovky. Ďalej vyplachovať. Pri pretrvávajúcom podráždení očí: Vyhľadať lekársku pomoc.
 • Veľmi jedovaté pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Uchovávať mimo dosahu detí.
 • V prípade lekárskej pomoci uchovať obal a štítok výrobku.
 • Nosiť ochranné rukavice. Po použití ruky dôkladne umyť.
 • Držať mimo dosahu otvoreného ohňa.
 • Pri používaní postupujte podľa návodu na použitie.
 • Držať mimo potravín, nápojov a krmív.
 • Používať iba v neprístupných miestach pre deti a domáce zvieratá.
 • Nedotýkať sa povrchu produktu.
 • Po použití hodiť dodatočný obal do zbernej nádoby na hodnotné látky a použité pásy do odpadkového koša.

Súvisiace produkty