Sagrotan antibakteriálny WC čistič 750 ml

Sagrotan antibakteriálny WC čistič 750 ml

Popis Sagrotan antibakteriálny WC čistič: So Sagrotan antibakteriálnym WC čističom môžete mať istotu hygienického čistenia vášho WC. A to vďaka obsahu viskózneho aktívneho gélu, ktorý zabezpečuje čistotu a má dezinfekčný…

6.00 

Nie je na sklade

Popis Sagrotan antibakteriálny WC čistič:

So Sagrotan antibakteriálnym WC čističom môžete mať istotu hygienického čistenia vášho WC. A to vďaka obsahu viskózneho aktívneho gélu, ktorý zabezpečuje čistotu a má dezinfekčný účinok. Odstráňuje nielen nečistoty,ale aj vodné usadeniny a to aj pod okrajom toalety. Sagrotan. Chráni, ak príde naňho rad.

Použitie:

 • Dezinfekčný čistič na záchodovú misu.
 • Kvapalina pripravená na použitie.
 • Pri dezinfekcii a čistení toalety odporúčame nosiť rukavice.
 • Nadvihnite veko toalety a opatrne držte trysku rozprašovača pod okrajom toalety.
 • Pomalým stlačením naneste tekutinu pozdĺž vnútra nádoby tak, aby bola misa úplne pokrytá dostatočnou kvapalinou.
 • Pre optimálny výsledok čistenia nechajte pôsobiť 10 minút a následne opláchnite a vykefujte.
 • Pre dezinfekciu nechajte pôsobiť 60 minút a následne opláchnite a vykefujte.
 • Nepoužívajte s tekutými bieličmi alebo inými čistiacimi prostriedkami.
 • Ruky a pokožku pred jedlom a po použití umyť.
 • Skladovanie v pôvodnej nádobe a chránené pred priamym slnečným žiarením v suchom, chladnom na dobre vetranom mieste mimo nekompatibilných materiálov, ako aj potravín a nápojov.
 • Nádobu uchovávajte dobre uzavretu a utesnenú, kým sa nepoužije.
 • Otvorené nádoby musia byť tiež starostlivo uzatvorené a skladované vo vzpriamenej polohe.
 • Neuchovávajte v neoznačených nádobách.

Zloženie:

Na 100 g tekutiny: 9 g Kyselina chlorovodíková, <5% neiónové aktívne látky, <5% aniónové aktívne látky, dezinfekčný prostriedok, vonné látky

Upozornenie:

""

 • Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • Spôsobuje ťažké podráždenie očí.
 • Môže byť korózny na kovy.
 • Jedovaté pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Pri prehltnutí vypláchnuť ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Kontaktujte lekára alebo toxikologické centrum. Je potrebná lekárska pomoc/ k dispozícii je potrebné mať balenie produktu alebo jeho etiketu.
 • Pri vdýchnutí: Priveďte osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte neobmedzené dýchanie.
 • Pri zasiahnutí očí opláchnite vodou niekoľko minút. V prípade kontaktných šošoviek, podľa možnosti odstrániť a pokračovať v umývaní. Pri pretrvávajúcom podráždení očí, vyhľadajte lekársku pomoc alebo privolajte lekára.
 • Majte k dispozícií balenie produktu alebo jeho etiketu.
 • Prázdne balenie zahodiť do separovaného zberu, nie do voľnej prírody.

Súvisiace produkty