Zľava
 1. Domov
 2. Čistiace prostriedky
 3. Umývanie riadu
 4. Prostriedky do umývačky riadu
 5. Tablety
 6. SOMAT ProNature All in 1 tablety do umývačky riadu 48 ks

SOMAT ProNature All in 1 tablety do umývačky riadu 48 ks

SOMAT ProNature All in 1 tablety do umývačky riadu 48 ks

Prírodné záložky do umývačky riadu „všetko v jednom“ Na šumivé čisté riady a príbory Silný a zároveň prírodný vzorec S 94% zložkami prírodného pôvodu Nie sú potrebné žiadne ďalšie vonné…
14.90 

13 na sklade

 • Prírodné záložky do umývačky riadu „všetko v jednom“
 • Na šumivé čisté riady a príbory
 • Silný a zároveň prírodný vzorec
 • S 94% zložkami prírodného pôvodu
 • Nie sú potrebné žiadne ďalšie vonné látky ani žiadne rozbaľovanie

Dávkovanie:
Použite 1 tabletu pri všetkých stupňoch znečistenia. Vyberte tabletu z fólie a vložte ju do dávkovača.
Nevkladajte do košíka určeného pre príbory.
Pri tvrdosti vody vody 0- 21⁰ dH použite len SOMAT tabletu, pri tvrdosti vody od 21⁰ dH pridajte SOMAT špeciálnu soľ (viď tabuľku dávkovania)

Zloženie:

5 – 15% bielidla na báze kyslíka, <5% polykarboxylátov, neiónové povrchovo aktívne látky, enzýmy.

Upozornenie:

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje Subtilisin. Môže vyvolať alergické reakcie. Ak je potrebná lekárska pomoc, predložte obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí a nevkladajte im výrobok do rúk. Noste ochranu očí. Pri kontakte s očami: ich niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Vyplachujte ďalej. Pri pretrvávajúcom podráždení očí: vyhľadajte lekársku pomoc.

Informácie o životnom prostredí: Balenie (80% recyklovaný papier) a ochranné fólie likvidujte len oddelene a úplne vyprázdnené.

Súvisiace produkty

Menu