1. Domov
 2. Pracie prostriedky
 3. Odstraňovače škrvŕn
 4. Vanish Oxi Action práškový odstraňovač škvŕn na farebnú bielizeň 1,1 kg

Vanish Oxi Action práškový odstraňovač škvŕn na farebnú bielizeň 1,1 kg

Vanish Oxi Action práškový odstraňovač škvŕn na farebnú bielizeň 1,1 kg

Popis Vanish Oxi Action na škvrny: Efektívne a hĺbkovo odstraňuje škvrny už pri nízkych teplotách. Bez bielidiel na báze chlóru. Pre hygienický čistú a žiarivo farebnú bielizeň. Použitie : Pranie…
Katalógové číslo: 00042

15.90 

9 na sklade

Popis Vanish Oxi Action na škvrny:

Efektívne a hĺbkovo odstraňuje škvrny už pri nízkych teplotách. Bez bielidiel na báze chlóru. Pre hygienický čistú a žiarivo farebnú bielizeň.

Použitie :

Pranie v práčke:

 • Pridajte k praciemu prostriedku do zásobníka práčky 1 dávkovaciu lyžicu v prípade odolných zaschnutých škvŕn.
 • Pridajte k praciemu prostriedku do zásobníka práčky 1/2 dávkovacej lyžice v prípade normálnych škvŕn.

Namáčanie/ručné pranie:

 • Rozpustite 1 dávkovaciu lyžicu v 4l vody (max. 40 °C), pre farebnú bielizeň (max. 1 hodinu), pre bielu bielizeň (max. 6 hodín).
 • Po namáčaní dôkladne vypláchajte, alebo ako obvykle vyperte. Pre dosiahnutie lepších výsledkov podrhnite textíliu.

Ošetrenie pred praním:

 • Zmiešajte 1/4 lyžice prášku a 3/4 lyžice vody.
 • Aplikujte zmes na škvrnu. Pomocou opačnej strany lyžice vtierajte zmes do škvrny. Po použití vyčistite a vysušte dávkovaciu lyžicu. Bielizeň vyperte ako obvykle.

Tipy k používaniu:

 • Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti.
 • Vždy si vopred skontrolujte stálosť farieb a kompatibilitu materiálu na nenápadnej ploche. Opláchnite a nechajte uschnúť.
 • Po každom použití naskrutkujte veko späť a uložte Vanish na chladnom a suchom mieste
 • Nepoužívajte na vlnu, hodváb alebo kožu.
 • Nepoužívajte na neošetrené povrchy (ako napr. drevo, kov a. i.)
 • Nedávajte výrobok na žiadne kovové časti bielizne (napr. zipsy, nite) alebo nehorľavé povrchy.

Zloženie:

>30% bielidlo na báze kyslíka, <5% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, zeolity, enzýmy, vonné látky, hexyl cinnamal, citronellol.

Upozornenie:

""

 • NEBEZPEČENSTVO! Obsahuje peroxid uhličitanu sodného, ​​olefinsulfonát sodný C14-16.
 • Spôsobuje vážne poškodenie očí a pokožky.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky!
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak podráždenie očí pretrváva: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • Nemiešajte s inými zosvetlovacími prostriedkami.
 • Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelenom, vhodne schválenom priestore. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte iba v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami a nie s potravinami a nápojmi. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a zapečatenú, kým nie je pripravená na použitie. Nádoby, ktoré boli otvorené, dôkladne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, použite vhodnú nádobu. Odporúčaná skladovacia teplota: priemerne maximálne 30°C. Nádoby uchovávajte v chlade a suchu.

Súvisiace produkty