1. Domov
 2. Pracie prostriedky
 3. Odstraňovače škrvŕn
 4. Waschkönig Color práškový odstraňovač škvŕn z farebného prádla 750 g

Waschkönig Color práškový odstraňovač škvŕn z farebného prádla 750 g

Waschkönig Color práškový odstraňovač škvŕn z farebného prádla 750 g

Popis Waschkönig odstraňovač škvŕn: Waschkönig je efektívny páškový prípravok pri odstraňovaní zaschnutých a odolných škvŕn ako sú napr. škvrny od kávy, čaju, džúsu, vína, trávy, blata, ovocia, zeleniny, coly, atramentu…
Katalógové číslo: 01252

5.90 

Nie je na sklade

Popis Waschkönig odstraňovač škvŕn:

Waschkönig je efektívny páškový prípravok pri odstraňovaní zaschnutých a odolných škvŕn ako sú napr. škvrny od kávy, čaju, džúsu, vína, trávy, blata, ovocia, zeleniny, coly, atramentu atď. Môže byť použitý buď ako prísada do prášku, alebo sa nanáša priamo na škvrny. Vhodný pre pranie a namáčanie farebných i bielych textíliou. Neobsahuje chlór a účinkuje už pri nízkych teplotách od 30°C.

Použitie:

 • Pranie v práčke: Odstraňovač škvŕn pridajte k praciemu prášku. Pri nízkom znečistení postačí 1 odmerka, pri silnom znečistení 2 odmerky.
 • Namáčanie: Použijte 1 odmerku (30g) na 4 litre vody, max. 5 hodín, pri 40°C.
 • Nepoužívajte na vlnu, hodváb a kožu.
 • Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu k starostlivosti o texttílie. Vždy vopred overte stálosť farieb a kompatibilitu materiálu na nenápadnom mieste.
 • Neaplikujte výrobok na kovové časti (napríklad gombíky, zipsy).

Zloženie:

30% bieliace látky na báze kyslíka, menej ako 5% aniónové a neiónové aktívne látky, enzýmy.

Upozornenie:

"" "" ""

 • NEBEZPEČENSTVO! Produkt je horľavý!
 • Spôsobuje vážne poškodenie očí a pokožky.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky!
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak podráždenie očí pretrváva: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • Nemiešajte s inými zosvetlovacími prostriedkami.
 • Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte iba v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami a nie s potravinami a nápojmi. Nechajte zamknuté. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a zapečatenú, kým nie je pripravená na použitie. Nádoby, ktoré boli otvorené, dôkladne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, použite vhodnú nádobu.

Súvisiace produkty