1. Domov
 2. Pracie prostriedky
 3. Odstraňovače škrvŕn
 4. Waschkönig práškové bielidlo na odstraňovanie škvŕn 750 g

Waschkönig práškové bielidlo na odstraňovanie škvŕn 750 g

Waschkönig práškové bielidlo na odstraňovanie škvŕn 750 g

Popis Waschkönig odstraňovač škvŕn: Waschkönig je efektívny páškový prípravok pri odstraňovaní zaschnutých a odolných škvŕn ako sú napr. škvrny od kávy, čaju, džúsu, vína, trávy, blata, ovocia, zeleniny, coly, atramentu…
Katalógové číslo: 01253

5.90 

15 na sklade

Popis Waschkönig odstraňovač škvŕn:

Waschkönig je efektívny páškový prípravok pri odstraňovaní zaschnutých a odolných škvŕn ako sú napr. škvrny od kávy, čaju, džúsu, vína, trávy, blata, ovocia, zeleniny, coly, atramentu atď. Prípravok je vhodný a biele prádlo, obsahuje bielidlo. Môže byť použitý buď ako prísada do prášku, alebo sa nanáša priamo na škvrny. Vhodný pre pranie a namáčanie farebných i bielych textíliou.

Použitie:

 • Pranie v práčke: Odstraňovač škvŕn pridajte k praciemu prášku. Pri nízkom znečistení postačí 1 odmerka, pri silnom znečistení 2 odmerky.
 • Namáčanie: Použijte 1 odmerku (30g) na 4 litre vody, max. 5 hodín, pri 40°C.
 • Nepoužívajte na vlnu, hodváb a kožu.
 • Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu k starostlivosti o texttílie. Vždy vopred overte stálosť farieb a kompatibilitu materiálu na nenápadnom mieste.
 • Neaplikujte výrobok na kovové časti (napríklad gombíky, zipsy).

Zloženie:

30% bieliace látky na báze kyslíka, menej ako 5% aniónové a neiónové aktívne látky, menej ako 5% fosfáty, enzýmy, optické zjasňovače.

Upozornenie:

"" "" ""

 • NEBEZPEČENSTVO! Produkt je horľavý!
 • Spôsobuje vážne poškodenie očí a pokožky.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky!
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak podráždenie očí pretrváva: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • Nemiešajte s inými zosvetlovacími prostriedkami.
 • Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte iba v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami a nie s potravinami a nápojmi. Nechajte zamknuté. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a zapečatenú, kým nie je pripravená na použitie. Nádoby, ktoré boli otvorené, dôkladne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, použite vhodnú nádobu.

Súvisiace produkty

Zľava