1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jemná bavlna 250 ml

Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jemná bavlna 250 ml

Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jemná bavlna 250 ml

Zloženie: Butylfenylmetylpropión, citral, limonén, linalool. Môže spôsobiť alergické reakcie. Upozornenie: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: môže sa pri zahriatí roztrhnúť. MUSÍ BYŤ Z RÚK DETÍ. Ak je potrebná…
Katalógové číslo: 02326

8.20 

4 na sklade

Zloženie:

Butylfenylmetylpropión, citral, limonén, linalool. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Upozornenie:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: môže sa pri zahriatí roztrhnúť. MUSÍ BYŤ Z RÚK DETÍ. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo štítok. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť. Ani po použití neprepichujte ani nespaľujte. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Pred použitím si pozorne prečítajte informácie o použití a bezpečnosti a uschovajte ich na bezpečnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov.

Ľudia, ktorí sú citliví na vôňu, by mali tento výrobok používať opatrne. Vône miestnosti nenahrádzajú správnu hygienu v domácnosti. Používajte iba na dobre vetraných miestach. NÁVOD NA POUŽITIE: Pred vložením nádoby na plnenie aerosólom sa uistite, že je vaše zariadenie Freshmatic vypnuté. Pri zapnutí držte zariadenie od tváre. Ihneď po zapnutí prístroj automaticky vydá prvý postrek po 15 sekundách. Z bezpečnostných dôvodov postupujte podľa pokynov priložených k vášmu zariadeniu Freshmatic. Nevdychujte aerosól. Úmyselné zneužívanie prostredníctvom zámernej koncentrácie a vdýchnutia môže byť škodlivé alebo smrteľné. Nestriekajte do blízkosti plameňov, zdrojov tepla alebo obsluhujúcich elektrických zariadení. Medzi extrémne teploty môžu patriť sa vyskytujú v automobiloch a v blízkosti kachlí a krbov. Nebezpečenstvo pošmyknutia na pevných povrchoch. Používajte iba na určený účel.

Súvisiace produkty