1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. AIR WICK osviežovač v spreji Jarná sviežosť 250 ml

AIR WICK osviežovač v spreji Jarná sviežosť 250 ml

AIR WICK osviežovač v spreji Jarná sviežosť 250 ml

AirWick osviežovač – jarná sviežosť – 250 ml Air Wick PURE – 1 strieknutie zaplní vôňou celú miestnosťVôňa: Jarná sviežosť Neutralizuje pachy a pôsobí bez kondenzácie NÁVOD NA POUŽITIE &…

5.90 

3 na sklade

AirWick osviežovač – jarná sviežosť – 250 ml

Air Wick PURE – 1 strieknutie zaplní vôňou celú miestnosť
Vôňa: Jarná sviežosť
Neutralizuje pachy a pôsobí bez kondenzácie

NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

POZOR: Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny a dodržujte ich. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Osoby trpiace na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Návod na použitie:
Pred použitím dobre pretrepte. Sprej držte vo vodorovnej polohe, v dostatočnej vzdialenosti od tela, pevne zatlačte striekaciu hlavicu a streknite do stredu miestnosti. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Extrémne horľavý aerosól. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu plameňa, iskier a iných zdrojov tepla. Nefajčite. Nestriekajte do otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. Nádoba je pod tlakom: v prípade zahriatia môže dôjsť k roztrhnutiu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Neprepichujte a nespaľujte ani po použití. Pri kontakte s očami: Vyplachujte pár minút s vodou. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, ich odstráňte z oka. Ďalej vyplachujte. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Aerosól nevdychujte. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. V prípade požitia vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a uchovajte balenie alebo etiketu. Zabráňte kontaktu s očami.

Účinné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, butylfenyl, metylpropionyl, alfa-hexylcinnamaldehyd.
Môže vyvolávať alergické reakcie. Nebezpečné!

Súvisiace produkty