Cillit Bang Power Wave WC blok Sviežosť kvetov 2×39 g

Cillit Bang Power Wave WC blok Sviežosť kvetov 2×39 g

Popis Cillit Bang WC blok: Estetický dual action: modrý blok zaisťuje čistenie, zatiaľ čo žltý blok uvoľnuje dlhotrvajúcu kvetinovú sviežosť. 6 účinkový na vlne plnej sviežosti vo vašom WC Pre…
Katalógové číslo: 00931

7.50 

61 na sklade

Popis Cillit Bang WC blok:

Estetický dual action: modrý blok zaisťuje čistenie, zatiaľ čo žltý blok uvoľnuje dlhotrvajúcu kvetinovú sviežosť.

  • 6 účinkový na vlne plnej sviežosti vo vašom WC
  • Pre hygienickú čistotu a trvalú sviežosť pri každom spláchnutí
  • Účinkuje až 4 týždne

Použitie:

  • Stačí ho len zavesiť na okraj toalety.

Zloženie:

> 30% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, alfa-jonon Isomethyl, butyl fenyl metyl propional, kumarín, limonén a hexyl aldehyd kyseliny škoricovej.

Upozornenie:

  • Dráždi kožu.
  • Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
  • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Súvisiace produkty