Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu 920 ml

Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu 920 ml

Popis Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu: Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu pre žiarivo čisté riady. Uľahčuje odparovanie vody, a tím napomáha k dokonale suchému riadu v umývačke. Použitie:…
Katalógové číslo: 01468

5.54 

22 na sklade

Popis Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu:

Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu pre žiarivo čisté riady. Uľahčuje odparovanie vody, a tím napomáha k dokonale suchému riadu v umývačke.

Použitie:

  • Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu umývačky

Zloženie:

< 5% neiónové povrchovo aktívnej látky, fosfonáty

Upozornenie:

  • Vysoko horľavá kvapalina, môže sa odparovať.
  • Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • Ak je nevyhnutná lekárska pomoc majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  • Uchovávajte mimo dosah detí.
  • Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a iným zdrojom zapálenia.
  • Pri použití zákaz fajčenia.
  • Používajte ochranné rukavice, odev, ochranné okuliare/tvarový štít. Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou alebo vlasmi. Všetky kontaminované časti odevu ihneď vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou/sprchujte.
  • Po zasiahnutí očí: Opatrne vyplachujte vodu. Vyberte kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Spotrebujte do 2 rokov od údajovej výroby uvedeného na obale.

Súvisiace produkty

Zľava